Latest entries in the blog http://www.footballtop.com/blogs-rss FootballTop en Thesis Writing Help in Dubai. http://www.footballtop.com/blogs/thesis-writing-help-dubai <div class="field field-name-field-blog-category field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.footballtop.com/blogs/category/suggestions">Suggestions</a></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://www.footballtop.com/sites/default/files/styles/profile_blog_open/public/blogs/207376/images/gulf-logo4.png?itok=t7xD5L8N" width="500" height="250" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>The UAE is unlike many other countries owing to the multicultural nature of its professional population, and this is also true for the expert <b><a href="http://www.gulfdissertation.com/" rel="nofollow">Thesis writers in Dubai.</a> </b>In this way, hiring a thesis writer located in the UAE provides you with the advantage of getting assistance from local individuals who have global mindsets.<br /></p></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-teaser field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Preview:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">The UAE is unlike many other countries owing to the multicultural nature of its professional population.</div></div></div> Sat, 06 Apr 2019 09:59:46 +0000 rogerstevens377 643045 at http://www.footballtop.com http://www.footballtop.com/blogs/thesis-writing-help-dubai#comments Business Plan consultants in Dubai http://www.footballtop.com/blogs/business-plan-consultants-dubai <div class="field field-name-field-blog-category field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.footballtop.com/blogs/category/suggestions">Suggestions</a></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://www.footballtop.com/sites/default/files/styles/profile_blog_open/public/blogs/207368/images/logo-1.png?itok=h4QmAHWK" width="500" height="250" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><a href="http://www.writing4u.ae/" rel="nofollow"><b>Writing4u.ae</b></a> knows the importance of our work to you. We INK Your FUTURE. We create compelling content for websites, ensuring their success. We craft impactful Resume Writing in Dubai and cover letters that ensure you a job in UAE. We complete every academic project and dissertation in a way that ensures you get a degree with flying colors.<br /></p></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-teaser field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Preview:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Writing4u.ae knows the importance of our work to you. We INK Your FUTURE.</div></div></div> Sat, 06 Apr 2019 07:29:13 +0000 mitchellsroka01 643036 at http://www.footballtop.com http://www.footballtop.com/blogs/business-plan-consultants-dubai#comments Hyperaktivní děti a škola http://www.footballtop.com/blogs/hyperaktivni-deti-skola <div class="field field-name-field-blog-category field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.footballtop.com/blogs/category/suggestions">Suggestions</a></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://www.footballtop.com/sites/default/files/styles/profile_blog_open/public/blogs/205116/images/hyperaktivita.jpg?itok=vVXU-m8S" width="510" height="234" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>V tomto blogu bych chtěla psát o tom, jak si takový postoj vytváříme na naší škole k impulzivnější dětem společně s nimi a s ostatními dětmi. V jednom blogu jsem také napsala, že nejsem se za odčleňovanie těchto dětí.<b> Je to s nimi těžké ve třídě s velkým počtem dětí, jejich začleňování se dá lépe realizovat ve třídách s menším počtem dětí, ale za pokus to vždycky stojí. </b></p><p><br /></p><p>Rodiče mají logicky strach o své děti a jejich přesvědčení ohledně nedorozumění obsahují tvrzení, že údery třeba vracet. Rozumím jejich přesvědčením, ale zároveň mi je jasné, že pokud budeme žít stále v postojích "kdo z koho", <i><u>agrese slovní a fyzické nebude mezi lidmi ubývat, ale naopak přibývat. </u></i></p><p><br /></p><p>Zřejmě, zcela pravdivě a vtipně vyjádřil tuto pravdu humanista Mahatma Gandhi, zastánce metody nenásilného odporu, větou: "Oko za oko a svět bude slepý." Pokud budeme ve školách<b><u> přikládat důležitost jen vědomostem a budeme opomíjet tuto jednoduchou moudrost, zřejmě bude pravdivá velmi dlouho a rodiče</u></b> budou mít důvody pro své přesvědčení, že údery třeba vracet a my tak budeme stále uvězněni v minulosti, kterou charakterizoval av současnosti stále charakterizuje způsob života "kdo z koho".<br /> <br />A jsme si ještě více jisti, že v každém kasinu jsou hry na automatech zastoupeny ve velkém počtu, s různou tématikou a v různých provedeních.<br /><a href="https://www.czech-casino.com/" target="_blank" rel="nofollow">Výherní automaty jsou velmi oblíbenou hrou nejen skalních hazardéry</a> ale i občasných rekreační hráče, protože není nic jednoduššího, než si sednout před hrací automat (v případě pokud hrajete online automaty si pravděpodobně budete sedat před počítač), vhodit minci, zatáhnout za páku a nyní sledovat pestrobarevné symboly jako běhají na válcích nahoru dolů a tvoří různé kombinace - jednoduchý, úžasný a efektivní relax.<br /></p><p><br /></p><p>Jak řešíme vztahy v naší škole?Po přečtení pohádek ze své knihy jsem začala používat nejen určité zjednodušené vysvětlení, ale s dětmi jsme si udělali praktické aktivity. Ty jim měly názorně pomoci porozumět sobě a ostatním a pochopit důvody, proč je důležité používat určitá slova či řízení.</p><p><br /><b>Důležitou podmínkou všech vztahů je otevřenost k sobě a k ostatním, přiznání si chyby, omluvu, pravdomluvnost a jednak ocenění člověka, který projeví tyto kvality.</b><br /> <br /></p><h3>Aktivita, která dětem vysvětlila názorně potřebu těchto kvalit:</h3><p></p><p><br />Vyvolala jsem dvě děti. Jedno se ukrylo za druhé a ostatních dětí jsem se ptala, proč se někdy člověk ukryje. J<b>ejich logická odpověď zněla: "Má strach." </b></p><p><b>Úkrytu dítěti jsem podávala kartičky se slovy: Pravda, Chyba, Schopnost, Pocity, Názor.</b> Druhé dítě drželo tyto kartičky ukryté za zády dítěte před ním. Ostatních dětí jsem se zase postupně ptala, zda je člověk odvážný, pokud ukrývá pravdu, nepřizná chybu, nesdílí s ostatními schopnost, neřekne názor. </p><p>Děti názorně prostřednictvím ukrytého dítěte s kartičkami zjistili, že takový člověk není odvážný.</p><p><br /><b>Zároveň jsem se jich ptala, jestli pomůžeme tomuto člověku, pokud ho budeme odsuzovat nebo povzbuzovat.</b> Společně jsme si vysvětlili, že bázlivý člověk se při odsuzování stáhne a při povzbuzování může osmělovat.</p><p><br />Poprosila jsem dítě, aby vystoupilo se všemi kartičkami: Názor, Schopnost, Pocit, Pravda, Chyba. Děti názorně pochopili, že nejen když člověk vyjde z úkrytu je odvážný, ale i když vyjde ze svého vnitřního úkrytu a dokáže přiznat pravdu, svou chybu, sdílet schopnost, názor. </p><p><b>Tehdy je králem svého strachu, je odvážný. Další společnou komunikací si děti uvědomili, že člověka, který přizná pocity, chybu a je pravdomluvný, je potřeba ocenit, aby měl motivaci být upřímným i nadále</b>, ale zároveň zdůrazňovat, že pokud se budou určité negativní věci opakovat, ztratí důvěru. Pokud je člověk odvážný, přibližuje se k nám a nepěstuje odstup, ale blízkost.<br /><br />Díky této aktivitě pěstujeme otevřenost, kdy řešíme nedorozumění, abychom věděli co nejpřesněji pohnutky, které děti vedly k jejich řízení při nedorozumění.<br /><br /></p><h4>Abychom odstraňovali chování typu "oko za oko, zub za zub", připravila jsem jim další aktivitu, aby věděli, že hněv se dá vyjádřit i jinak:</h4><p></p><p><br />Jedno dítě mělo křídou kolem sebe vytvořen kruh. Děti měly na kartičkách obrázky s různými druhy správania- pomoc, objetí, pohlazení, bitvy, urážky, posměšky atd. Kruh jsem jim slovně představila jako naše hranice, které rozeznáme v našem vnitřním světě prostřednictvím nepříjemných pocitů. </p><p>Dovnitř kruhu děti vkládaly obrázky s pojmenováním s chováním, které jim udržuje důstojnost a které jim přináší respekt. Za kruh dávali kartičky s chováním, které jim ubližuje. Případně dospělý může mít prázdné kartičky a děti diktují chování, které respektují a které jim ubližuje a dávají kartičky nebo do kruhu nebo mimo kruhu. </p><p>Měla jsem připravené kartičky se slovy, které pomenúvali naše hranice prostřednictvím vyjádření nepříjemných pocitů ve tvaru ja-výroku: Vadí mi .... Zlobí mě .... Zklamalo mě .... Dotklo se mě .... Bolí mě .... Vylekalo mě to .... Dětem jsem kartičky vysvětlila způsobem, že díky daru řeči můžeme tento kruh-naše hranice přeměnit na slova. Ukázala jsem jim tyto kartičky a uložili jsme je na čáru kruhu. </p><p><br /></p><h2>Nepozornost a hyperaktivita v předškolním věku</h2><p><br />Každý pedagog se již setkal s dítětem, které je velmi živé, aktivní, nedokáže sedět, vše ho zajímá jen na malou chvíli, při ničem dlouho nevydrží. Jeho chování provokuje a vyčerpává všechny, kteří s ním přicházejí do styku.</p><p><br />Diagnóza ADHD se v minulosti považovala spíše za poruchu žáků základních škol. Existuje velké množství vědeckých studií, které se zabývají právě možnostmi diagnostiky a léčby ADHD u dětí školního věku. V současnosti se však začíná výzkum stále více zaměřovat právě na období předškolního věku, ve kterém jsou příznaky ADHD už dost zřetelné.</p><p><br />Stanovení diagnózy ADHD v dětském věku je rozporuplné a diskutabilní, hlavně pokud není neurologický nález. Podle mnoha odborníků může být ADHD spolehlivě diagnostikovány od 3. roku věku. <b>Rodiče jsou schopni vnímat příznaky ADHD u více než 50% dětí mladších než 4 roky. Ve většině případů však dojde k výraznému zlepšení do 6 až 12 měsíců.</b> U menší části dětí se příznaky projeví a přetrvají v takové míře, že může být definitivně potvrzena diagnóza ADHD.</p><p><br />V předškolním věku jsou děti přirozeně impulsivně a velmi aktivní. Někdy je obtížné odlišit projevy ADHD od normálního chování. V každém případě praxe potvrzuje, že je možné pozorovat odlišnosti v chování dětí. Ve srovnání s vrstevníky mají děti s ADHD často problém sedět na místě, a to i po dobu několika minut. Nejsou schopny na něco čekat (např. Dokud na ně přijde řada, dokud budou vyvolané apod.). Malé děti s ADHD jsou velmi aktivní po celou dobu v obecné rovině, ale většina z nich se dokáže zastavit a uklidnit (při pojídání, při odpoledním spánku, při zajímavé hře atd.). Dítě s ADHD je celý čas "v pochodu".</p><p><br />Hyperaktivní předškolák s poruchou pozornosti nezbytně potřebuje neustálý dohled a kontrolu dospělého, aby se předešlo nepříjemným úrazům. <b>Na vycházkách by měl být v blízkosti učitelky, aby v případě potřeby měla možnost chytit ho za ruku, udržet ho ve skupině apod.</b></p><p><br />Dítě často reaguje nepřiměřeně a nežádoucím způsobem, má disciplinární potíže, nedokáže adekvátně respektovat pokyny a pokyny. Je důležité uvědomit si, že u něj nejde o projev odmítání běžných norem chování, ale spíše o neschopnost své chování ovládat, resp. vnímat, co od něj v určité situaci někdo vyžaduje. Takové projevy jsou nepříjemné, a proto mohou vyvolávat negativní reakce okolí, dítě je častěji kritizováno a odmítány. Porušování pravidel dítětem nemusí být úmyslné. </p><p><br /></p><p>Neustále kritizování ze strany dospělých, pocit nepřijetí a nedostatečnosti však může vyústit do záměrného vzdorovitého chování, jehož cílem je získat pozornost. Fungování v běžných sociálních interak cích je rovněž problematické. Jsou nepopulární mezi jinými dětmi a mohou se dostat do izolace. S obtížemi dokáží ovládat své city, tlumit afekty, naučit se přijímat prohru.</p><p><br /><br /></p><p><br /></p><p><br /></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-blog-teaser field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Preview:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Nedávno jsem se ve svém blogu Jak komunikovat s hyperaktivním dětmi věnovala tématu, jak se dá vytvořit pevný, spravedlivý a zároveň citlivý přístup k impulzivnější a hyperaktivním dětem</div></div></div> Thu, 21 Feb 2019 09:12:36 +0000 Maros 639185 at http://www.footballtop.com http://www.footballtop.com/blogs/hyperaktivni-deti-skola#comments Hvilken bil skal jeg købe? Hvordan man beslutter http://www.footballtop.com/blogs/hvilken-bil-skal-jeg-kobe-hvordan-man-beslutter <div class="field field-name-field-blog-category field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.footballtop.com/blogs/category/champions-league">Champions League</a></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://www.footballtop.com/sites/default/files/styles/profile_blog_open/public/blogs/205020/images/hybrid_car.jpg?itok=jU8p7b94" width="510" height="341" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Ligesom det eller ej, vil en ny bil sandsynligvis være en af ​​de største køb, du nogensinde vil lave. Mange af os ser frem til processen, men andre kan finde det utroligt skræmmende, især i betragtning af den enorme mængde valg, der står over for købere i dag -<u><i> selv i kun en producents showroom.</i></u></p><p><br /></p><p><b>Uanset hvad, Carbuyer er her for at hjælpe. Her viser vi dig præcis hvad du kan forvente fra første valg som dem, der er nye eller brugte, benzin, diesel, hybrid eller elektrisk kraft</b> og endda et valg så simpelt som kropsstil. Fra at vælge de bedste ekstraudstyr for at sikre den bedst mulige aftale, når tiden kommer, har vi forsøgt at dække alle baser og tilbyde vejledning til hvert trin.</p><p></p><p><img src="/sites/default/files/wysiwyg_uploads/en/user_205020/2019-02-19/footballtop_205020_1550601004.jpg" /></p><br /><p>Vores mission er at hjælpe dig med at finde din perfekte bil, mens du besvarer eventuelle<b> spørgsmål, du måtte have om købs- og ejerskabsprocessen. Som sådan har vi samlet dedikerede dybtgående artikler om bilforsikring, vejafgift, garantier og meget</b> mere, så sørg for at kigge, hvis du gerne vil vide mere.</p><p>For både novice og erfarne spillere tilbyder <a href="https://www.danmarkscasino.com/" target="_blank" rel="nofollow">nye casinoer i danmark</a> gratis spilautomater en arena til forsøg og fejl, hvor du kan prøve de forskellige spilleautomater uden risiko. Du kan opleve spændingen uden at investere penge for at skabe et oplevelsesgrundlag for, hvordan de forskellige funktioner fungerer, og hvor store gevinster der skabes.<br /></p><h4>Ny eller brugt?</h4><p>Beslutter at købe nyt eller brugt er det første skridt i retning af at købe din næste bil. Dit budget vil sandsynligvis spille en stor rolle i din beslutning, men det er værd at huske, at begge metoder har deres fordele. </p><p><br /></p><p>At købe nye betyder, at du får gavn af roen i en fabrikants garanti, som skal vare i mindst tre år. <b>Du får også præcis din bil til din smag og behov, men husk at du næsten altid vil tabe flere penge på lang sigt, end hvis du har købt brugt som følge af afskrivninger.</b> Hvis du tænker på at købe ny, er vores guide til de langsomste afskedigende biler et besøg værd.</p><p><br />Brugte biler har i mellemtiden egne fordele. En brugt bil vil næsten altid være billigere end dens nye ækvivalente, og dens første ejer vil sandsynligvis have taget det første slag på afskrivninger, så du ikke behøver at. Et godt sted at starte din brugte biljagt er på et "godkendt" brugt forplads, hvor biler leveres med ekstra sikkerhedskopiering fra fabrikanter.</p><p><br />Medmindre du køber en ældre brugt bil, bør du også forvente en slags garanti, og eftermarkedet kan give ekstra ro i sindet - <u><i>selvom du skal kontrollere, hvad der er og ikke er dækket. Brugte biler,</i></u> der er mellem et og tre år, kan tilbyde alvorlige besparelser sammen med en del af den resterende producents garanti, mens præregistrerede biler tilbyder noget af et halvt hus mellem det nye og brugte marked.</p><p><br /></p><h2>Benzin, diesel eller alternative brændstoffer?</h2><p><br /></p><p><br />Hvilket brændstof du vil have din nye bil at køre på, skal være det næste aspekt af dit køb til at tænke på. Mens nogle biler kun er tilgængelige som diesler, såsom BMW X3, tilbyder de fleste producenter benzin- og dieselmotorer, mens hybrid- og elmodeller bliver mere og mere almindelige og kan være et glimrende valg, især hvis du gør en masse bykørsel.</p><p><br /><b>Videoer fra familien Carbuyer2018 Volkswagen Golf Estate Mk7.5 anmeldelse - De mest fornuftige bil penge kan købe - Carbuyer</b></p><p><br />Som en tommelfingerregel, hvis du dækker færre end 12.000 miles om året, er en benzinmotor bedst. Dieselbiler koster mere at købe end deres benzin modparter, og du skal dække ganske mange miles for at gøre forskellen i brændstofbesparelser. Husk på, at brugtbilmarkedet værdsætter nogle benzinmotorer (især SUV'er) mindre gunstigt end deres dieselmodeller, da brugte købere ofte afskrækkes af de<u> øgede driftsomkostninger ved større benzinmotorer. Omvendt tilbyder de fleste benzin-hybrid-modeller lavere driftsomkostninger end deres benzin-eneste modparter.</u></p><p><br />Du bør også overveje, hvilken type rejser du skal gøre i bilen. Hvis du primært foretager korte udflugter, er en diesel sandsynligvis ikke for dig, da dieselmotorer skal køres med jævne hastigheder for at forbrænde sod, der samler i dieselpartikelfilteret (DPF). </p><p>Hvis du ikke giver en <b>dieselmotor mulighed for at gøre dette fra tid til anden, kan du finde dig selv med en blokeret DPF og en stor reparationsregning. Vores dedikerede vejledning til at vælge mellem benzin og diesel</b> har flere oplysninger. Hvis du ønsker yderligere at øge økonomien og lavere emissioner, kan en diesel-elektrisk hybrid være et godt valg.<br /><br /></p><h3>Hvordan man vælger den perfekte bil ... til dig</h3><p><br />Når det kommer til at købe en ny bil, overvejer folk ofte pris eller ydeevne, men der er så meget mere end det involveret i valg af den perfekte bil.SÅDAN vil den perfekte bil aldrig eksistere på trods af millioner af dollars, yen, pund eller euro overdådigt med at udvikle, bygge, afprøve og raffinere dagens fantastiske biler. Hvorfor? Fordi vi alle lever forskellige liv, og vi alle ønsker forskellige ting fra vores biler.</p><p><br /></p><h3>Helt enkelt passer en størrelse ikke alle sammen.</h3><p><br />Men selvfølgelig kan du vælge den perfekte bil til dine behov, og det er her du skal begynde - med din livsstil og dine krav.<br />Spar op til 15% * Når du køber en ny omfattende bilforsikringspolitik online* </p><h2>Betingelser Anvend</h2><p><br />FÅ et tilbud i 2 minutterMåske er du en typisk familie - et par med to børn? Eller måske er du ung og singel og har stadig hår, hvorigennem vinden fra en nedad konvertibel kan blæse. Du kan være en pensionist, der ønsker en solid og pålidelig bil, der vil se dig godt ind i dine vinterår.</p><p><br />Går du camping hver weekend, eller bare brug din bil til at slog langs motorvejen til arbejde og tilbage? <b>Er du en byboer, eller bor du i bushen og bruger masser af grusveje?</b></p><p><br />Tænk på alle disse faktorer og noget, der er unikt for dig, og så skal du være i stand til at indsnævre valget først og fremmest til typen af ​​bil - sedan, sportsvogn (SUV), vogn, hatchback, sportsvogn, off-roader, ute - og smal det igen til en håndfuld specifikke biler.</p><p><br />Klart vil pris<b>en være en overvejelse, så gruppere sammen som prissat køretøjer. Så vil du tænke på service - har du en forhandler i n</b>ærheden af ​​dig for det bil, er bilen kendt for at være pålidelig, og er det nemt at få dele?</p><p><br />Er delpriserne dyre? Sammenlign nogle få ting, herunder brændstofpumpe, bremseklodser, forrude, fordi alle disse også vil medvirke til omkostningerne ved årlige forsikringsomkostninger - generelt jo dyrere reservedele, jo dyrere forsikringsdækningen.</p><p><br />Sikkerhed er også noget at overveje, selvom de fleste af dagens biler er meget sikre, men ser ABS ABS-låsebremser som standard, trækkontrol på forhjulstrækbiler og stabilitetskontrol, og jo flere airbags er det bedre.<br />Se også på officielle sikkerhedsvurderinger - vi dækker dem mere detaljeret andetsteds.</p><p><br />Mange nye bilkøbere bekymrer sig om brændstoføkonomien i deres bil, og det er ret nok - enten benzin eller diesel har tendens til at gøre en buk i den månedlige lønpakke - men bliver ikke for hængt op om brændstofomkostningerne, fordi det er service og dele 'omkostninger, kombineret med forsikring og afskrivninger, der udgør størstedelen af ​​omkostningerne ved at køre enhver bil. </p><p>Brændstof synes at være lige deroppe, udelukkende fordi du skal fylde din bil hver uge eller så, og du bemærker, at det går ud af din tegnebog eller bankkonto, men det er ikke den største udgift.</p><p><br />Trim- og udstyrsoptioner skal også overvejes. Den bil du kan lide, kan have lædersæder, men det er måske ikke praktisk for dine børn eller din hund; du vil måske have elektriske vinduer hele vejen rundt, et kraftigt klimaanlæg vil næsten helt sikkert være et must, men vil du betale ekstra for klimakontrol frem for et simpelt air con system? Tænk på disse muligheder, fordi de alle gør en forskel, når det kommer til indledende omkostninger, langsigtet ejerskab og eventuel videresalgsværdi.</p><p><br />Garantier - jo længere garanti er det bedre, men kontroller altid betingelserne for garantier - hvem skal servicere bilen for eksempel for at holde garantien gyldig - og dækker det store dele som drivlinjen for et bestemt antal kilometer eller for garantiperioden.</p><p><br />Udvidede garantier er ofte også værd at overveje, men læs lilleprintet omhyggeligt, fordi den udvidede version undertiden ikke er en producentgaranti, men snarere tilføjet af forhandleren, og betingelserne kan være mere besværlige og dækker ikke helt så robust. Og vær opmærksom på, at hvis du køber en forhandler demonstrant, som selvfølgelig allerede er registreret, så er garantiperioden allerede begyndt.</p><p><br /></p><p><br /></p></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-teaser field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Preview:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Med dusinvis af mærker og hundredvis af modeller til rådighed, kan valg af bil være en lang proces. Vores guide er et godt sted at starte At købe en ny bil er en unik oplevelse.</div></div></div> Tue, 19 Feb 2019 18:33:27 +0000 Fedoro 638911 at http://www.footballtop.com http://www.footballtop.com/blogs/hvilken-bil-skal-jeg-kobe-hvordan-man-beslutter#comments ATTRAKTIONER I SVERIGE http://www.footballtop.com/blogs/attraktioner-i-sverige <div class="field field-name-field-blog-category field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.footballtop.com/blogs/category/europa-league">Europa League</a></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://www.footballtop.com/sites/default/files/styles/profile_blog_open/public/blogs/204850/images/sweden_2.jpg?itok=4GTrWAn3" width="500" height="280" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Intressanta upplevelser väntar både stora och små och <b>Sveriges sevärdheter kan bäst kombinera familjeåterförening och närvaro med olika och roliga aktiviteter</b>.<br />Utvalda attraktioner i SverigeSe fram emot att uppleva en av Sveriges mest prestigefyllda befästningar i många år på Kalmar slott, som idag utgör ramar och spännande historiska utställningar och fantastiska barns aktiviteter.</p><p><br /></p><p><br />Nils Holgerssons värld inbjuder dig till en spännande resa genom miniatyr Sverige, hinder i trädtopparna, go-carting och massor av spel baserat på Selma Lagerlöfs berömda berättelse om den roliga pojken Nils Holgersson.</p><p><br />I Tosselilla Sommerland finns rider för alla pengar, både på vattnet, på land och i luften, och <b>familjens yngsta kan komma nära sommarens stora djurpopulation.<br />Och ett husdjur - i Grönåsen Elgpark</b> kan du komma ansikte mot ansikte med imponerande älg mitt i den vackra svenska skogen.</p><p>Precis som allt annat i världen utvecklas spelautomaten också. De klassiska spelautomaterna fick flera vinstlinjer och flera symboler introducerades, som vilda symboler som kunde fungera som wilds. Andra spelautomater fick <a href="https://www.kronanscasino.com/tag/jackpotspel" target="_blank" rel="nofollow">jackpotspel</a> som antingen kunde vara förutbestämda eller progressiva. När vi tog steget i datoråldern, utvecklade spelautomaterna ytterligare och blev det vi kallar till videoautomater idag.<br /><br /><b>Grönåsen ElgparkIngenting är lika svenskt som älgen, och för många danskar är det imponerande djur som kan vara upp till två meter över axlarna,</b> symbolen för svenskhet.</p><p><br />Det är inte heller ovanligt att stöta på skogens kung i naturen, men i Sveriges största älgpark, Grönåsen Älg och Lantdjurspark, finns det elggaranti. Här kan du uppleva älgen i närheten. Så nära att du faktiskt kan klappa eller mata en av de magnifika djuren.</p><p><br /></p><p><br /></p><h4>Grönåsen Älg- och Lantdjurspark har funnits sedan 1994 och ligger på Kosta - mitt i Glaskriget och Kronobergs län.</h4><p><br />Safari på nordiskt sättGå på älgsafari i parken, som erbjuder nära kontakt med det mäktiga pälsdjuret mitt i den vackra och otunna svenska skogen.<br />Älg safari sker på en 1300 meter lång väg som ormar idylliskt mellan skogens träd och löper längs staketet som skiljer dig från de stora djuren.</p><p><br />Klättra observationstornen, där du kan scout älgen, som vill vila på dagen. Eller stanna vid skogsjön, där du riskerar att stöta på en älg som tar en simtur eller sätter din törst.</p><p><br />Och om du är riktigt lycklig kan du komma i nära kontakt med en nyfiken älg av det stora häckta staketet.<br /><b>Från och med juni är det möjligt att uppleva nyfödda kalvar.</b></p><p><br />För barnDet är inte bara älg som lockar i Grönåsen Ägg och Lantdjurspark. Som namnet antyder, erbjuder parken även mindre djur.<br />Speciellt är det en träff med familjen yngsta att klappa och leka med getter, grisar, hästar, kaniner, marsvin och kycklingar.</p><p><br /><b>Och då kan hela familjen bli klokare om älgens liv i naturen på elm museet, som erbjuder en utställning med tre teman - älg och björnar, älg och vargar och älgar och jägare.</b><br />Nils Holgerssons världTio kilometer från Vimmerby i Kalmar län, inte långt från Astrid Lindgrens värld, hittar du en annan underbar, fascinerande och fantastisk värld - Nils Holgerssons värld.</p><p><br />Nils Holgerssons värld är en riktigt trevlig familjepark, byggd om Selma Lagerlöfs berättelse om pojken Nils Holgersson, som på baksidan av en gås tar en resa genom Sveriges mångsidiga landskap och kulturer.<br />Sverige i miniatyrOch du får också känslan av att titta ner från gåsens baksida tillsammans med Nils Holgersson, för i nöjesparken kan du bland annat besöka "Lille Sverige".</p><p><br /></p><p><br />Det är en imponerande 1: 3 miniland som tar dig på en spännande resa tillbaka till Sverige på 1800-talet.<br /><b>Utforska de små miljöer som huser hus, kyrkor och gårdar i liten skala</b>.<br />Fantastiska åkattraktionerNils Holgerssons värld erbjuder också en mängd aktiviteter för barn, barnsliga och lekfulla vuxna.</p><p><br /></p><p><br />Du kan till exempel gå en promenad på vattnet i en stor strandboll, höja upp den på Sveriges största go-kartspår i pedalstyrda bilar eller förlora dig själv på lekplatsen, som innehåller klättringsnätet och hoppkudden.</p><p><br />Testa din talang på 8-håls minigolfbanan - eller hur är det med en ritt på skjutbanan, där du kan skjuta med laser eller sikta på djur på en skärm?<br />På äventyr mellan trädenDen stora dragstången i Nils Holgerssons värld är dock de två äventyrsspåren i träden.</p><p><br />Var och en erbjuder utmanande hinder, och du måste bland annat klättra rep och nät, gå på plankvägar, krypa igenom hängande fat och hålla balans på en linje för att slutföra banorna. Sammantaget erbjuder kurser 15 hinder.<br />Höjden i sig är också en utmaning - ett spår ligger i en höjd av 3,5 meter, den andra på så mycket som nio meter.</p><p><br />Och sedan garanteras kärnan i magen - och kanske lite nervös först - när du går ut på Sveriges längsta linbana på 450 meter. Här kan du njuta av parken i fågelperspektiv när du flyter i hög fart från slutet till slutet.<br /></p><p><br /></p><h2>Sverige är barnens paradis</h2><p><br />Semester i Sverige med barn erbjuder många aktiviteter och attraktioner som är för små och stora. Sverige har ett fascinerande stort utbud av djurparker, nöjesparker, familje museer och aktiviteter som är bra för en familjesemester.</p><p><br />Om du vill ha spännande äventyr utomhus, varför inte utforska västkusten med kajaker?<b> Eller försök med att logga ner Sveriges största flod. Kom ihåg att spendera en dag eller två för att besöka några av Sveriges slott och herrgårdar också.</b></p><p><br />I och runt Sveriges tre stora städer, Stockholm, Göteborg och Malmö finns det många spännande temaparker, djurparker och museer som engagerar barnen och uppmärksammar dem.<br /></p></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-teaser field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Preview:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Erfarenheter för hela familjenDet är säkert att vara både aktiv, pedagogisk och fascinerande när resan går till några av Sveriges attraktioner på din semesterbostad.</div></div></div> Fri, 15 Feb 2019 17:39:26 +0000 Nicon 638700 at http://www.footballtop.com http://www.footballtop.com/blogs/attraktioner-i-sverige#comments 3 vigtige ungdoms fodbold coaching træk http://www.footballtop.com/blogs/3-vigtige-ungdoms-fodbold-coaching-traek <div class="field field-name-field-blog-category field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.footballtop.com/blogs/category/europa-league">Europa League</a></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://www.footballtop.com/sites/default/files/styles/profile_blog_open/public/blogs/204843/images/futbal_mlady.jpg?itok=AHVYO4zG" width="500" height="354" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>USA Football, een van de belangrijkste jeugdbesturen, i<b>s een voorloper in het promoten van kwaliteitscoaching en het opleiden van coaches over de verantwoordelijkheden van het werk.</b></p><p><br /> "Jeugdvoetbalvelden zijn leraren en leiders die vaak een belangrijk eerste aanspreekpunt vormen voor jonge atleten als ze aan hun atletische inspanningen beginnen", zei VS Football Manager en CEO Scott Hallenbeck.<br /><br /><br />"Deze mensen zijn cruciaal voor het voetballeven, bouwen vertrouwen op met spelers, ouders, verzorgers en de <b>maatschappij en leren uiteindelijk onze jonge atleten goed en introduceren</b> de levenslange waarden die voetbal te bieden heeft." </p><p>Jeff Hemhauser is een expert op het gebied van jeugdvoetbalcoaching. Hij is een medewerker van Youth Football Online en USA Football. Hij zegt dat er drie cruciale functies zijn die een succesvolle jeugdvoetbaltrainer moet hebben. </p><p>Een online speelautomaat <a href="https://www.gokkasten.bet/spellen/manic-millions-5" target="_blank" rel="nofollow">manic millions automaten</a> heeft sowieso wel een streepje voor op zijn collega's uit het cafe of de speelhal. Je kunt deze spellen namelijk 24 uur per dag spelen op elk moment dat jij het wil. En wat is er relaxter spelen dan je eigen huiskamer? Geen gehannes met muntgeld dat gewisseld moet worden of mensen die op je vingers kijken als je graag een sigaretje wil roken tijdens het spel.</p><p><br /><br /></p><h2>1. Organisatie </h2><p><br /></p><p>Coach Hemhauser zei dat coaches in staat moeten zijn om oefeningen te plannen, games te beheren en met ouders te communiceren. <b>Wanneer u een jeugdvoetbalcoachingrol op zich neemt, moet u hen ook de verwachtingen die u heeft over het team en uw intenties meedelen</b>. Het is belangrijk om hen de doelen en verwachtingen van het jaar te laten weten. Maak jezelf beschikbaar als ze vragen hebben.<br /><br /><br />Hemhauser zei: "Kinderen hebben zeer korte aandachtsspanningen, dus het is van cruciaal belang dat coaches plezier, optimisme en georganiseerd blijven oefenen." Hemhauser zei. "Wanneer kinderen in de buurt zijn, niets doen, dat wil zeggen wanneer ze hun focus verliezen, moeten coaches oefenplannen maken en ervoor zorgen dat alle coaches aan dezelfde kant staan." Als een coach niet georganiseerd is, zullen spelers en zelfs ouders het merken. "</p><p><br /><br /></p><h2>2. Veerkracht </h2><p>Hemhauser verklaarde dat coaches in staat moeten zijn om kalm te blijven tijdens oefenen en spelen en tegenslag kunnen opvangen. Wanneer je in paniek raakt, raken ze in paniek. Op zijn website verwoordde hij het belang van het ontwikkelen van een kortetermijngeheugen, niet alleen voor uzelf, maar ook voor de kinderen. </p><p><b>Het is belangrijk dat coaches en atleten kunnen doorgaan met hun fouten. Volgens de uitgebreide studie die wordt genoemd in het boek "How to Sukceed Children, Resilience,</b>" of "Grit" is de primaire voorspelling van het vermogen van een kind om een ​​succesvolle en tevreden volwassene te worden. Coaches moeten goede voorbeelden geven. Wanneer je negatieve energie hebt, wrijft het naar de andere atleten.</p><p><br /><br /></p><h2>3. Energie </h2><p>Hemhauser zei dat coaches moeten genieten en enthousiast zijn over het lesgeven en coachen van de sport. Als je een passie hebt voor het coachen van voetbal, wrijf je in de jonge atleten. Hemhauser zei: "Coaches moeten laten zien dat ze er willen zijn, ze moeten elke nacht energie en enthousiasme brengen in de beoefening."</p><p><br /></p><p>Als de training leuk, enthousiast en georganiseerd is, kijken kinderen er echt naar uit om te oefenen. "De kinderen zullen zich voeden met hun coaches. energie en lichaamstaal. "  Ben jij een coach? Meld u aan en mis nooit meer een waardevolle coachingraad.</p><p><br /></p><p><br /></p><h3>SPREKEN MET EEN ADVIES VOOR JEUGD1-AANWERVING</h3><p><br />Outh1's Recruiting Counselors zijn op een missie om studentatleten en -families te informeren over het rekruteringsproces. </p><p>Het proces begint vroeg en is zeer competitief, dus we zullen ervoor zorgen dat we doen wat we kunnen voor gezinnen die geïnteresseerd zijn in meer informatie over het atletische rekruteringsproces van universiteiten. Wij zijn hier om uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden bij de belangrijke beslissingen die uw sportieve reis naar sport zullen bepalen.<br /><br /><br /></p><h4>Help je jonge sporten door "Ik wil de scène afmaken"</h4><br />Ik was onlangs uitgenodigd om een ​​oudercollege bij te wonen en het rondetafeldiscussie voor een sportteam te coachen. Maar deze keer zat ik aan de andere kant van de tafel en nam ik deel als ouder. Wat een interessant en verfrissend perspectief.<p><br />Het open forum bood een interactieve mogelijkheid voor ouders en coaches om elk onderwerp met betrekking tot de sport te bespreken.<b> Interessant is dat de vragen van dezelfde aard waren en gericht op het terugkerende thema: </b>"Mijn kind was vroeger liefhebber (naamgeving van de sport), maar nu wil hij / zij niet langer oefenen en / of wil hij niet langer deelnemen aan de sport", en " Hoe krijg ik mijn kind enthousiast over trainingen / bijeenkomsten als ze niet langer enthousiast zijn over de sport? " </p><p><br /></p><p>Hoewel het voor een jonge atleet normaal is om af en toe niet te gaan sporten, is het een probleem wanneer het kind zelden in de praktijk wil gaan. </p><h4>In het ouder- en trainerforum varieerde het antwoord op deze vraag tussen twee kampen: </h4><p><br /> Het "jammer dat je sowieso speelt" kamp "Ik heb alles geprobeerd en ik ben klaar om hem / haar te laten stoppen met het houden van het vredeskamp".Eerste reacties, ja, maar er zijn nog andere variabelen die moeten worden geanalyseerd voordat dergelijke drastische maatregelen worden genomen.<br /></p><p><br /></p><p></p><h3>Wie heeft er echt voor de sport gekozen?</h3> <br />adolescente sporten, tieneratleten, communicatie met tieners, tienersporten<br /> <br />De eerste vraag die gesteld moet worden is: "Wie wil of wilde de sport spelen om mee te beginnen - de ouder of het kind?" Als onze kinderen jong zijn, hebben ze weinig te zeggen in welke sport ze spelen. Meestal is de keuze een kwestie van gemak voor de ouder - de praktijken zijn in de buurt, andere kinderen in het gezin spelen dezelfde sport of het is de enige sport die voor de leeftijdsgroep wordt aangeboden. <p><b>Misschien koos de ouder de sport omdat hij of zij deze speelde als een jeugdatleet en wil dat het kind dezelfde positieve ervaringen heeft.</b> Misschien speelde de ouder de sport als een jonge atleet en wil hij coachen of vrijwilligerswerk doen voor het team van het kind. </p><p>Mogelijk is de ouder nog steeds actief in de sport en ziet hij dit als een kans om met het kind te trainen en samen quality time door te brengen. Dit zijn allemaal inspirerende en geldige redenen om in eerste instantie een sport voor uw kind te kiezen. Het probleem ontstaat dan wanneer het kind oud genoeg is (of opzettelijk genoeg) om onze beste bedoelingen als ouder te ondermijnen.<br /> <br /></p><h4>De redenen waarom kinderen niet meer spelen</h4> <br />Dit brengt ons bij ons tweede punt - de echte reden waarom de jonge atleet plotseling (of geleidelijk) wil stoppen met het spelen van de sport. Is de jonge atleet mentaal of fysiek uitgebrand van de sport en heeft hij een pauze nodig? Heeft de jonge atleet een nieuw competitieniveau bereikt en zijn de praktijken plotseling moeilijker? <p><b>Heeft de jonge atleet een groeispurt doorgemaakt en is hij niet meer zo gecoördineerd als hij of zij eerder was? Wil de jonge atleet een andere sport proberen?</b> Was er een probleem of incident in een oefening of spel waarvan u zich niet bewust bent?</p><p><br /> <br />Wat wij, als volwassenen, als een onbelangrijke kwestie beschouwen, kunnen de psyche van een jonge atleet zodanig beïnvloeden dat hij of zij bereid is de sport op te geven. </p><p>Hoewel de jeugdatleet de echte reden voor zijn of haar plotselinge gebrek aan interesse in de sport misschien niet beseft, is het als onze ondersteunende ouder onze verantwoordelijkheid om met onze kinderen te praten en ernaar te luisteren, terwijl ze hen helpen het probleem te verwerken.</p><p><br /> <br />Krijgt uw kind atleet terug in het spel<br /> <br /><br /> <br />Hoe krijg je je jonge atleet weer op het goede spoor? Communicatie! Reserveer tijd met je jonge atleet en vraag naar zijn of haar doelen voor de sport. Er zijn veel redenen waarom een ​​kind wil deelnemen aan een sport. Is het om sociale redenen?</p><p>Droomt uw kind ervan om een ​​professionele atleet te zijn of droomt ervan om een ​​Olympiër te zijn? Speelt jouw kind voor de pure liefde voor de sport? Is uw kind in staat om de druk van games of ontmoetingen aan te kunnen? Wat wil je kind in de sport bereiken?<br /> <br /></p></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-teaser field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Preview:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Ungdoms fodbold trænere har utvivlsomt en stærk indflydelse på deres atleter. En god coach motiverer, holder deres atletes interesse for sporten i live og bygger teamwork omkring fælles mål. De bedste trænere bringer det bedste ud i spillerne.</div></div></div> Fri, 15 Feb 2019 12:55:34 +0000 Pele Smolko 638694 at http://www.footballtop.com http://www.footballtop.com/blogs/3-vigtige-ungdoms-fodbold-coaching-traek#comments Fitness a kult tela http://www.footballtop.com/blogs/fitness-kult-tela <div class="field field-name-field-blog-category field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.footballtop.com/blogs/category/europa-league">Europa League</a></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://www.footballtop.com/sites/default/files/styles/profile_blog_open/public/blogs/204762/images/aktivny_pohyb.jpg?itok=x9O7ja5f" width="500" height="250" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><h2>Zdravý životný štýl s pohybom</h2><p><br /></p><p>Nad motiváciou, krásou a ideály, nad fitness kultúrou aj nad tým, ako to majú profesionálni športovci, sme sa v hlavnom vydaní marcovej Študentov zamysleli za vás.<br /><br /><b>Fitness je v súčasnosti často spomínaný termín, jeho použitie je však trochu zavádzajúce.</b> Určite ho totiž poznáte hlavne v súvislosti s kultom tela a s rozvojom fyzických síl. Lenže to je až príliš veľké zjednodušenie. Koncept fitness totiž spočíva vo fyzických aktivitách, ktoré by mali slúžiť rozvoju nielen tela, ale aj ducha. V podstate také moderné poňatie antickej kalokagathie.<br /> <br />Telesná zdatnosť by tak mala byť hlavne prostriedkom na dosiahnutie lepších fyzických, duševných i <i><u>emočných stavov; proste spôsobom, ako lepšie zvládať všetky nároky každodenného života</u></i>. Nevieme, ako vy, ale nám to príde ako úplne skvelý dôvod, prečo byť v kondícii. Ako obvykle však problém nastáva vo chvíli, keď sa z prostriedku stane cieľ.</p><p>A <a href="https://www.slovakia-casino.com/tag/hracie-automaty-zadarmo" target="_blank" rel="nofollow">čo všetko nám ponúkajú hracie automaty</a>? Hry, ktoré zaujmú, pobavia a navyše nám prinesú aj skvelé výhry. To je hlavný lákadlo hracích automatov. Ich hra je rýchla, plynulá a nemusíte sa učiť žiadne pravidlá. Stačí si len vybrať hry, automaty alebo stroje, ktoré vás bavia, ktoré sa vám páčia a s ktorými je zábava. To je hlavný cieľ automatov.<br /></p><h3>Okolie  na prvom mieste</h3><p></p><p>Nedávny španielsky výskum sa zameral na vzťah váhy, sociodemografických charakteristík a vnímané fitness úrovne - a asi viete, kam tým smerujeme. Ukázalo sa, že spoločenský tlak v niektorých ohľadoch funguje viac ako silno. <b>Sociodemografické charakteristiky totiž nehrali nijako zásadný vplyv - či ste muž alebo žena, bohatý či chudobný</b>, meštiak alebo dedinčan, nič z toho nemá vplyv na to, v akej kondícii sa cítite - ale váha, to je niečo iné!</p><p><br />Tí, ktorí mali výraznú nadváhu, svoju telesnú zdatnosť hodnotili veľmi mizerne, čo asi veľmi neprekvapí. Lenže ani ľudia s miernou podváhou či nadváhou zo svojej fitness úrovne neboli práve dvakrát nadšenie a najlepšie z toho nakoniec vyšli tí, ktorých váha sa pohybuje v normále.<br /> <br /><b>Nič zvláštneho, poviete si, lenže vezmite do úvahy, že sa tu nerieši žiadne zdravotné komplikácie ani objektívne výkony, ale len vnímaná zdatnosť, teda to, ako sa ľudia sami vnímajú.</b> Spoločnosť nám tak veľmi silno hovorí, že by sme mali mať ideálnu váhu. A my si to berieme tak k telu, až sme v dôsledku z každej sebemenší odchýlky nervózny a naše sebavedomie ide prudko dole. A hádajte čo? Účty za fitka naopak zase pekne stúpajú.</p><p><br /></p><h4>Rivalita, rivalita a zase tá rivalita</h4><p>Všetko nie je tak čierne, ako sa môže zdať. O tom, že je cvičenie v akejkoľvek forme prínosné pre naše telo i psychiku, sa asi nemusíme hádať, na túto tému už prebehlo obrovské množstvo výskumov. Lenže až v poslednej dobe sa ukazuje, ktorý faktor je pre motiváciu k cvičeniu najdôležitejšie. A nie je to ani túžba po dokonalom vzhľade, ani potreba dostať ochabnuté telo do olympijskej formy. Je to staré dobré súperenie!<br /> <br /><b>Nedávne výskumy totiž prišli so zistením, že práve zdravá súťaživosť, ktorá sa dnes najmä výrazne prejavuje na sociálnych sieťach, je tým najsilnejším motivátorom</b>. Ani podpora rodiny a priateľov v našich cvičebných snahách nefunguje tak dobre ako trocha toho hecovanie. </p><p><br /></p><p>Nemôžeme teda tak úplne nadávať na masovosť fitness vlny, pretože práve vďaka nej vlastne ešte nikdy nebolo jednoduchšie sa sebou začať niečo robiť. Tak sa tomu nebráňte a nech sú vaše konkrétne motivácia akékoľvek, nahoďte úbor, cvičky a Surfujte na vlne!<br /> <br /></p><h4>A čo tá fitness kultúra?</h4><p></p><p><br /></p><p>Spýtali sme sa psychologičky Mgr. Veroniky Balakovo, Ph.D., ktorá sa špecializuje na oblasť psychológie športu, čo si o dôležitosti vzhľadu a vôbec o súčasnom dôraze mladých ľudí na fitness myslí. A zdá sa, že situácia nie je zase tak zlá.</p><p><br />Myslíte si, že je v dnešnej dobe kladený prehnaný dôraz na vzhľad? Alebo sa súčasný stav od skoršej doby až tak nelíši?Myslím, že prehnaný dôraz na vzhľad sa pomaly znižuje, zvlášť potom u generácie 25 a viac. Je už známe, že fotky známych osobností v médiách sú retušované. </p><p><br /></p><p>Naopak sa dnes predbiehajú, najmä ženy, o to, ktorá z nich má potrebné väčšie pozadie, v reklamách (napr. Dove)<b> sa vyskytujú plnoštíhlejšie ženy, v médiách plnoštíhlejšie modelky a pod. Aj preto si myslím, že sa tento dôraz znižuje</b> (pokiaľ teda nie je jedinec zrovna modelkou či modelom). Skôr vnímam odklon od vzhľadu k vnútornému zdraví či rovnováhe. </p><p><br /></p><p>K zdravému životnému štýlu všeobecne. Ľudia sa zaujímajú o potraviny, bio výrobky, momentálne veľmi často komentované super potraviny, nakupuje sa čerstvá a bio zelenina a ovocie priamo od farmárov, podobne mäso, mlieko a pod. Ľudí viac zaujíma zloženia potravín, ktoré kupujú, a sú ochotní často utrácať nemalé peniaze za údajne kvalitné potraviny alebo nápoje (Freshe, smoothie i.).</p><p><br /></p><p><br />Všímate si trendu, kedy sa medzi mladými ľuďmi objavuje fitness kultúra? V zmysle: Kto nepracuje na svojom tele, tak sa vymyká?Nie som si priamo istá tou "fitness kultúrou". Otázkou je, čo si pod týmto pojmom predstavíme. Tzn. že si nemyslím, že by mladí ľudia trávili veľa času vo fitku a pracovali na svojom tele. <br /></p><p><br /></p><h2>Zabudni na nudné fitcentrum</h2><p><br /></p><h3>Vymeň ho za prirodzený tréning vonku</h3><p><br /></p><p><br />Milujem dobrodružstvo a rôznorodosť prirodzeného tréningu vonku. Aj preto sa mi už dlhší čas robí mierne zle z celej komercie fitness priemyslu - z jeho suplementov, štýlovosti miesto funkčnosti, estetiky tiel miesto pripravenosti k akcii, obrazoviek a displejov na každom druhom metri štvorcovom plochy fitka, reklám a všetkého medzi tým.</p><p><br />Zároveň ale vidím, ako pomaly, ale isto rastie počet ľudí so záujmom objavovať metódu prirodzeného tréningu vonku. Nechcú byť pripútaní permanentkou k jednému miestu. Ich tréningová aréna sa stále obmieňa - raz je to street workoutové ihrisko, inokedy zase park alebo les a niekedy obyčajné schody alebo akýkoľvek zaujímavý mestský priestor na cvičenie.</p><p><b><br />Čo všetko prežijem behom jedného prirodzeného tréningu vonku?</b></p><p><br />Tak za 15 minút už stojím vonku a prevažne krúživými pohybmi vháňa krv do svalov stuhnutých po spánku. Ospalé telo sa pomaly prebúdza k životu.<br />Počas rozcvičky si uvedomujem, aký rozdiel je medzi mestom ráno a cez deň. Teraz je všetko ešte tiché, mesto sa ešte len začína prebúdzať do nového dňa. To ticho ma upokojuje.</p><p><br />Potom chvíľu bežím vo voľnom tempe a rozhodujem sa, či dám free run lesnými chodníkmi, aj keď je v lese stále celkom tma. Tak áno, idem do toho. </p><p><br /></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-blog-teaser field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Preview:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Buď ste fit, alebo ste out. Dnešná doba je v tomto celkom nekompromisný. Je to skutočne o nás, o pohybe a o životnom štýle, alebo skôr o tom, ako chceme, aby nás vnímalo okolie? A je pre nás vzhľad naozaj tak životne dôležitý? </div></div></div> Thu, 14 Feb 2019 10:29:29 +0000 Slavomir 638583 at http://www.footballtop.com http://www.footballtop.com/blogs/fitness-kult-tela#comments Fotballopplæring i Norge http://www.footballtop.com/blogs/fotballopplaering-i-norge <div class="field field-name-field-blog-category field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.footballtop.com/blogs/category/europa-league">Europa League</a></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://www.footballtop.com/sites/default/files/styles/profile_blog_open/public/blogs/204713/images/norges_sport.jpg?itok=Xsindq3p" width="500" height="281" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>I fjor tapte Hammarby et Europa-sted via hele svenskmesterskapet i siste runde etter å ha krysset Östersund. Men to muligheter for <i>Europa League-kvalifiseringene i høst vil forbli for Bajen. Hvis laget vinner den svenske cupen, eller hvis AIK, Norrköping eller Mamö vinner cuptittelen</i> (så får Hammarby sjansen takket være sin fjerde plass i Allsvenskan 2018 fordi de tre nevnte lagene allerede er kvalifiserte), det vil bli spill i Europa League-kvalifiseringen.</p><p><br /></p><p>På mandag spiller Hammarby sin første gruppespill i cupen, hjemme mot Varberg (superløpet). <b>Gruppen spiller også Eskilsminne (divisjon 1) og Dalkurd (superettan).<br />- Vi er klare. Vi føler oss sterke og vi beveger oss fremover hele tiden. Vi blir belastet, sier høyreback Simon Sandberg</b>.</p><p><br />- Hvis vi vinner, går vi til Europa League-kvalifiseringen, og det er gode kamper, for hvis du går langt kan du spille konkurransekamper i stedet for å trene kampene. Åpenbart ønsker vi å vinne koppen. Det hele vil. Så vi vil gå for det, absolutt.</p><p>Slots online er svært forskjellige fra de vanlige spilleautomatene du vanligvis spiller på casino spilleautomater. Den store forskjellen er fortjenesten. Spille spilleautomater online - Nedenfor finner du de <a href="https://www.norskcasino.bet/tag/hot" target="_blank" rel="nofollow">mest populære slots spillene online</a>.<br /></p><p><br /><b>Trener Stefan Billborn ønsker ikke å snakke om tittelen, egentlig, men sier:</b></p><p><br />- Vi prøver å vinne alle kamper. Jeg tror at Allsvenskan loven har som mål. Alle ønsker å vinne koppen. Snakk om at noen "ikke satse på koppen", er bare noe folk finner bare for å forklare mangelen på resultater. <b>Vi skal spille laget som vi tror er den sterkeste for dagen. Vi vil ikke rotere og så</b>. Det er imidlertid fortsatt så tidlig på sesongen at det vil være mange øyeblikk at du må legge mye press på.</p><p><br />- Vi ønsker å vinne gruppen, gå til playoffs og når vi er der ønsker vi å vinne hver kamp, ​​fortsetter Billborn.</p><p><br /><i>Billborn påpeker at det er viktig å fokusere på nåtiden.</i></p><p><br />- Vinn koppen, du må fokusere på når du er i finalen, sier han.<br />Når det gjelder Europa-området som står på spill, vil treneren ikke bare gå langt for å få sjansen til tittelen, men også for å kunne ødelegge for lag som kan sikre at Hammarbys fjerdeplass på alle svenske ikke er verdt noe.</p><p><br />- For hver runde vi fortsetter, om vi vinner tittelen eller ikke, øker sjansene for at vi fortsatt spiller Europa League-kvalifiseringen. Fordi vi har muligheten til å slå ut potensielle lag som kan kaste oss bort fra det stedet.<br /></p><p><br /></p><p>Usain Bolt trener med StrømsgodsetDen pensjonerte, jamaicanske sprinterstjernen Usain Bolt skal trene fotball med Norsk Strømsgodset. Når han forbereder en veldedighetskamp for Unicef ​​i Manchester 10. juni, har 31-åringen valgt å trene med den norske eliten klubben. (TT)</p><p><br />Den pensjonerte, jamaicanske sprinterstjernen Usain Bolt skal trene fotball med Norsk Strømsgodset.<br />I forbindelse med å forberede en veldedighetskamp for Unicef ​​i Manchester 10. juni, har 31-åringen valgt å trene med den norske eliteklubben.</p><p><br />TILBUDFri tilgang til alt på blt.se. Kun 1 krone den første måneden."Vi ser det som en fantastisk mulighet at Usain Bolt velger å komme hit til Strømsgodset for å trene. Han er en mester og en av de største idrettsutøvere hele tiden, så det er klart at vi kan lære mye av ham, sier sportsansvarlig Jostein. Flo til klubbens hjemmeside.<br /><br />Fotballentusiast Usain Bolt har tidligere trent med tysk Borussia Dortmund.<br /><b>TTLES MER OM DISSE FAKTATT SportsSlik fungerer Blekinge Läns Tidning med journalistikk:Informasjon som publiseres må være sann og relevant</b>. Vi streber etter førstehånds kilder og er på plass der det skjer. Troverdighet og upartiskhet er nøkkelverdier for vår nyhetsjournalistikk.<br /></p><p><br /></p><p><br /></p></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-teaser field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Preview:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">De som sier at de ikke satser på koppen, kan bare finne ut&quot;BELEK. På mindre enn en uke går Hammarby inn i svenske cupen.En turnering som laget tar seriøst.- Vi vil prøve å vinne hver kamp, ​​sier treneren Stefan Billborn til fotballkanalen.</div></div></div> Wed, 13 Feb 2019 16:49:18 +0000 Golemo 638534 at http://www.footballtop.com http://www.footballtop.com/blogs/fotballopplaering-i-norge#comments MS v hokeji - Historie http://www.footballtop.com/blogs/ms-v-hokeji-historie <div class="field field-name-field-blog-category field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.footballtop.com/blogs/category/europa-league">Europa League</a></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://www.footballtop.com/sites/default/files/styles/profile_blog_open/public/blogs/204657/images/historie_ms.jpg?itok=Z1Ea1sx0" width="510" height="182" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><h2>MS v hokeji - Historie</h2><p>Česká hokejová reprezentace patří k národním reprezentačním mužstvům v ledním hokeji v současnosti. <b>Mezi jeho největší úspěchy patří získ zlaté medaile na Zimních olympijských hrách v Naganu a zisk tří zlatých medailí na Mistrovství světa v letech 1999 až 2001</b>.</p><p><br />Na Zimních olympijských hrách 2010 ve Vancouveru se umístilo na 7. místě a vyhrálo Mistrovství světa 2010 v Německu. Na světovém šampionátu 2011 získalo bronzovou medaili.<br /></p><h4>Úspěchy Slovenska slovenské legendy</h4><p><br />Zlato na mistrovství světa v hokeji bude obhajovat Švédsko. Nejúspěšnějším týmem historie je však Rusko.<br /><br /><br /><b>Slovenská hokejisté se radují z titulu na MS v hokeji 2002.</b></p><p><br />I oni konečně zažijí ten výjimečný pocit. Dánští hokejisté poprvé v historii odehrají své schůzky v elitní kategorii na mistrovství světa před vlastními fanoušky.</p><p>Hrací automaty zdarma se ovládají stejně jako kdybyste <a href="https://www.hraci-automaty-zdarma.com/tag/ovocne-hraci-automaty" target="_blank" rel="nofollow">hráli klasické automaty za peníze</a>. Za tento fiktivní kredit se samozřejmě nedá nic reálné vyhrát, ovšem si nemyslíme, že na tom velmi záleží. S automaty zdarma je výborná zábava a to je ten hlavní důvod, proč jejich většina lidí vyhledává.</p><p><br />O přidělení letošního šampionátu Dánům se rozhodlo v květnu 2014. Jejich jediným soupeřem v boji o organizaci MS v hokeji 2018 bylo Lotyšsko.<br />95 ze 107členy kongresu IIHF v květnu 2014 hlasovalo za to, aby se MS v hokeji 2018 uskutečnily v Dánsku.Výsledek byl jednoznačný - za Dánsko hlasovalo až 95 z celkového počtu 107 členů kongresu IIHF.</p><p><br /><b>Šampionát ve městech Kodaň a Herning bude již 82. v pořadí. Jak se psala historie hokejových MS?</b></p><p><br />Jak se psala historie MS v hokejiPrvní světový šampionát se konal v roce 1920 v Belgii a byl součástí letních olympijských her. <b>Další dvě MS v hokeji v letech 1924 a 1928 se již konaly v rámci zimních olympijských her.</b><br />Teprve v roce 1930 se ve francouzském Chamonix uskutečnily první samostatné mistrovství světa.</p><p><br />Šampionát měl na dnešní poměry zajímavý formát. V prvním kole se hráli tři zápasy, odtud se šlo přímo do čtvrtfinále, kde se dostali i další významné evropské reprezentace. Do semifinále postoupilo Švýcarsko, Německo, Rakousko a Polsko.<br /><br />přehrát videoV Chamonix tehdy účastníků překvapilo teplé počasí, teploty až deset stupňů roztály přírodní led. Proto 5. února 1930 si zápas o čtvrté místo zahráli Rakousko a Polsko ve Vídni. Triumfovali domácí Rakušané.</p><p><br /><b>O čtyři dny později se hrálo finále MS v hokeji mezi Německem a Kanadou. Tentokrát v Berlíně.</b> První a naposled se stalo, že mistrovství světa byly rozděleny do tří zemí.</p><p><br />Kanada, která byla v té době taková dominantní, že ani nemusela hrát vyřazovací fáze turnaje, triumfovala ve finále jasně 6: 1. Získala tehdy svůj čtvrtý titul a předznamenala svou dominanci ve světovém hokeji.</p><p><br />Nejúspěšnější v historii MS v hokeji je RuskoV první polovině 20. století Kanada dominovala téměř bez protivníka. Vždyť od prvního hokejového šampionátu v historii na letní olympiádě v roce 1920 až do roku 1955 triumfovala celkově šestnáctkrát.</p><p><br />Ve druhé <b>polovině však nastoupili hokejisté legendárního týmu Sovětského svazu. Od roku 1963 vyhráli devět titulů po sobě</b>, v roce 1972 Československo triumfem přerušilo jejich hegemonii.</p><p><br /></p><h4>Seznam dosavadních mistrů světa a počet jejich titulů:</h4><p>27 - Rusko / Sovětský svaz<br />26 - Kanada<br />12 - Česko / Československo<br />10 - Švédsko<br />2 - USA<br />2 - Finsko<br />1 - Velká Británie<br />1 - Slovensko</p><p><br /></p><p><br />Ne na dlouho, po roční přestávce Sověti triumfovali opět třikrát.<br />Československo vyhrálo další dva tituly, aby Sovětský svaz opět triumfoval pětkrát v sérii. Sovětský svaz prakticky neměl konkurenci, uváděl tempo světového hokeje, a když šampionát nevyhrál, bylo to překvapení.</p><p><br />Sovětský svaz a následně jeho následovník Rusko má celkem na kontě nejvíce titulů z MS v hokeji - 27. Kanada však zaostává pouze o jeden titul.<br /><b>Československo do rozdělení získalo šest titulů. Poslední v roce 1985.<br />Slovenské zlato na MS v hokeji 2002</b></p><p>Česko po rozdělení dokázalo navázat na společný tým se Slovensku, když získalo dohromady šest titulů mistra světa. Slovensko pouze jeden.</p><p><br />V roce 2000 právě Česku podlehli Slováci ve finále a získali první stříbro v éře samostatnosti. Tento moment však předznamenal historický úspěch samostatného Slovenska.</p><p><br />V roce 2002 ve Švédsku hrála zlatá generace slovenského hokeje - Peter Bondra, Miroslav Šatan, Ľubomír Višňovský či Žigmund Pálffy. Přesto byl postup do finále s Ruskem překvapením.</p><p><br />Češi toho času vyhráli tři šampionáty po sobě, silné Švédsko bylo až třetí.<br />Ve finále bylo Rusko favoritem. <b>Pamětní chvíle nemohla být lepší. Finální zápas MS v hokeji 2002 měl všechno - emoce, rychlost, byl bohatý na góly a nakonec i úspěšný pro Slováky. Vítězný gól dál v 59. minutě Peter Bondra.</b><br /><br /> Radost Slováků po historickém titulu mistrů světa (16 fotografií)Slovenská fanoušci tak na tribunách ve Švédsku, jakož i na náměstích a v restauracích na Slovensku, už vstávali se slovenskými vlajkami. Sekundu před koncem rozhodčí ještě přerušili hru, ale po vhazování hráči začali vyhazovat rukavice do vzduchu.</p><p><br />"Jsme mistři světa, jsme mistři světa," opakoval komentátor v televizi, hlavního trenéra Jána Filce objímali jeho asistenti. Najplatnejším hráčem mistrovství světa 2002 se stal Miroslav Šatan, který kraloval iv bodování. V devíti odehraných zápasech zaznamenal třináct bodů.</p><p><br /></p><p>Medailové kronika hokejových MS: Slovákům patří v éře samostatnosti 6. příčkaVýběry Slovenska a Česka patří k nejúspěšnějším hokejovým reprezentacím i po zániku společného státu.</p><p><br />Medailové zrcadlo historie turnajů <b>A-kategorie MS ukazuje nejkrásnější tvář ruskému hokeji. Samozřejmě, že díky éře Sovětského svazu a tehdejší sborné.<br />Z 26 zlatých medailí si Rusko jako samostatná země</b> vybojovalo šestinu. Na druhé straně platí, že i v sovětské éře tvořily vítězné týmy v drtivé většině příslušníci dominantního národa.</p><p><br /></p><p><br /></p></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-teaser field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Preview:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">První světový šampionát se konal v roce 1920 v Belgii a byl součástí letních olympijských her. Další dvě MS v hokeji v letech 1924 a 1928 se již konaly v rámci zimních olympijských her.</div></div></div> Tue, 12 Feb 2019 16:50:54 +0000 Premek 638479 at http://www.footballtop.com http://www.footballtop.com/blogs/ms-v-hokeji-historie#comments Hokejové majstrovstvá sveta http://www.footballtop.com/blogs/hokejove-majstrovstva-sveta <div class="field field-name-field-blog-category field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.footballtop.com/blogs/category/suggestions">Suggestions</a></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://www.footballtop.com/sites/default/files/styles/profile_blog_open/public/blogs/204639/images/ms_2019.jpg?itok=5RWmX3E3" width="500" height="255" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Predaj vstupeniek na hokejové MS na slovenský. Tisíce českých záujemcov sa ho skutočne osobne zúčastní.<i>Štartuje predpredaj lístkov a vzhľadom ku kapacite bratislavského štadióna sa čaká - napriek vyššej cene - zhon</i>. "Považujeme českej mužstvo v Bratislave za domácich, takže čakáme veľký záujem," povedala pre MF Michaela Grendelová, tlačová hovorkyňa MS.</p><p><br />V stredu zatiaľ pôjdu do predaja len balíčky, <b>lístky na jednotlivé stretnutia budú k mání až vo februári, lenže v prípade českého tímu sa ich nedočkáte</b>. Pred štyrmi rokmi zmizli v predpredaji na pražský šampionát za pár desiatok minút, a to bola kapacita O2 arény takmer dvakrát vyššia než teraz. A ako ukázal rok 2011, Česi berú turnaj v Bratislave za svoj.</p><p><b><br /></b></p><h3><b>Takže z čoho pôjde vyberať:</b></h3><p><br /><i>z permanentky na celý turnaj, ktorá stojí 2 050 eur (I. kategória) a 1 590 eur (II. kategória),z permanentky na základnú skupinu, ktorá vyjde na 1 295 a 985 eur,z balíčkov na jednotlivé dni. </i>Tie v prípade českých zápasov stojí 120 eur (3 000 korún) a 95 eur (2 375 korún); ale v dňoch, kedy sa hrajú tri duely, prídu na 155 (3 895) a 115 eur (2 875). To sú o poznanie vyššie ceny, než boli v Prahe. </p><p></p>Obľúbili ste si <a href="https://www.kasinoguru.com/tag/ovocie" target="_blank" rel="nofollow">klasické výherné automaty</a>, ktoré ste pred rokmi hrávali vo svojej obľúbenej krčme alebo herni? Baviť sa môžete s legendárnymi tituly <a href="https://www.kasinoguru.com/naj-kasino-hry/mega-fortune-dreams-2" target="_blank" rel="nofollow">Mega Fortune</a>, Starburst, Dazzle Me.<p><br /></p><p>Vtedy denné vstupenky na Česko prišli aj na 1 880 korún.Atraktívne vyzerá balíček, ktorý sa volá "Nasleduj svoj tím". Obsahuje lístky na všetkých sedem duelov reprezentácie v základnej skupine a v prípade českého výberu stojí 475 a 380 eur. Je tu však jedno zásadné ALE. </p><p><u>"Kapacita týchto balíčkov bude veľmi obmedzená. Do predaja pôjde len sto lístkov, "varuje Grendelová českej priaznivcov.</u><br />Teraz to hlavné: kde lístky kúpiť? Predaj vstupeniek zabezpečuje spoločnosť <b>Ticketportal, takže v stredu klikajte na ich stránky (ticketportal.sk či ticketportal.cz), či sa dajú objednať cez oficiálny web šampionátu: 2019.iihfworlds.com.</b></p><p><br />Pri predpredaji na českej MS systém kolabovala, ale teraz vraj nič podobné nehrozí. "Garantujú nám, že majú všetko zabezpečené, aby systém nezkolaboval, a že sú predajcovia pripravení na veľký nápor fanúšikov," sľubuje Grendelová.<br />Ale ... V stredu pôjdu do predaja aj vstupenky na zápasy slovenského reprezentácie v Košiciach, takže nápor bude vskutku enormné. </p><p>Aj preto je tu variant kúpiť balíky priamo v kamenných predajniach Ticketportalu na slovenský. A pre ľudí, ktorí bývajú pri hraniciach, je to alternatíva.</p><p><b><br />Každý človek si môže naraz zaobstarať štyri vstupenky z jedného typu vstupeniek.</b> "Môže si teda kúpiť štyri denné vstupenky na piatok, štyri na sobotu a trebárs aj štyri balíčky na základnú skupinu," hovorí hovorca.</p><p><br /></p><h2>Program hokejového MS 2019</h2><p><br />Rezervácia potom platí 48 hodín.</p><p><br />Oficiálne kapacita Zimného štadióna Ondreja Nepelu bude počas šampionátu 9 774 miest. Oproti zápasu bratislavského Slovana v KHL museli usporiadatelia ubrať, pretože rozširovali ľad, aby bol rovnako veľký v oboch centrách.</p><p><br />V stredu do predaja pôjde zhruba 75 percent vstupeniek, zvyšné sú blokované pre potreby sponzorov či Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF, takže k dostaniu bude niečo cez 7 tisíc vstupeniek (v Prahe to bolo cez 13 tisíc). Aj preto sa očakáva "blázinec", pre porovnanie: na jeseň 2014 bolo počas jedinej hodiny zarezervované 68 282 balíčkov a po pár hodinách boli všetky slovenské duely vypredané.</p><p><br />Fanúšikovia, ktorí v stredu neuspejú, budú mať ešte šancu - <b>vstupenky budú predávať aj České dráhy, ktoré do Bratislavy vypravia počas MS 2019 špeciálne vlaky.</b> Na Slovensko pricestujú pred štartom denného programu a späť sa vráti až po poslednom mači. Využiť ho budú môcť aj tí, ktorí si zakúpia lístky sami.<br /><br /></p><p><br /></p><p>Česi to budú mať blízko! Na MS 2019 pôjdu do Bratislavy, Slováci do KošícDobrá správa pre českých fanúšikov. Za zápasy svojho tímu na MS 2019 nebudú musieť cestovať ďaleko. Už je isté, že českí hokejisti odohrajú budúci rok v skupine B v Bratislave so Švédskom, Ruskom, Švajčiarskom, Nórskom, Lotyšskom, Rakúskom a Talianskom. Domáce Slovensko sa naopak predstaví v Košiciach s Kanadou, Spojenými štátmi americkými, Fínskom, Nemeckom, Dánskom, Francúzskom a Veľkou Britániou.</p><p><br />Oproti nasadenie skupín, ktoré vytvoril rebríček Medzinárodnej hokejovej federácie po skončení svetového šampionátu v Dánsku, využili usporiadatelia práva na zmenu, aby domáce Slovensko hralo v Košiciach.</p><p><br />"Slovensko sa presunulo do košickej skupiny a Nórsko do bratislavskej. V Bratislave bude Slovenská republika aj Rakúsko," povedal na tlačovej konferencii vo slovenskom metropole prezident domáceho zväzu Martin Kohút.<br />MS V HOKEJI 2019 14. mája 2018 • 19:49Búrka na slovenský. Česi majú hrať MS v Bratislave a Slováci v Košiciach?</p><p><br />Slováci chcú, aby po tejto úprave malo na šampionáte domáce prostredie hneď niekoľko tímov. "V Košiciach nájde domáce prostredie slovenského výber, v Bratislave zase naši susedia Rakúsko a Česko," poznamenal Kohút.<br />Prvá fáza predaja vstupeniek by mala začať už v septembri, keď bude známy presný rozpis zápasov.</p><p><br /></p><h4>Zloženie základných skupín majstrovstiev sveta na slovenské (10.-26. Mája 2019):</h4><p><br />Skupina A (Košice): Kanada, USA, Fínsko, Nemecko, Slovensko, Dánsko, Francúzsko, Veľká Británia.</p><p><br /><b>Skupina B (Bratislava): </b>Švédsko, Rusko, ČR, Švajčiarsko, Nórsko, Lotyšsko, Rakúsko, Taliansko.</p><p><br /></p></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-teaser field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Preview:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Teraz to hlavné: kde lístky kúpiť? Predaj vstupeniek zabezpečuje spoločnosť Ticketportal, takže v stredu klikajte na ich stránky (ticketportal.sk či ticketportal.cz), či sa dajú objednať cez oficiálny web šampionátu: 2019.iihfworlds.com.</div></div></div> Tue, 12 Feb 2019 12:05:40 +0000 Drahomir 638397 at http://www.footballtop.com http://www.footballtop.com/blogs/hokejove-majstrovstva-sveta#comments Sports betting on games http://www.footballtop.com/blogs/sports-betting-games <div class="field field-name-field-blog-category field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.footballtop.com/blogs/category/champions-league">Champions League</a></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://www.footballtop.com/sites/default/files/styles/profile_blog_open/public/blogs/204632/images/sports.jpg?itok=fqhbon4D" width="510" height="230" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><h2>Football Betting Test and Comparison</h2><p><br />Around 80% of all bets in Europe are in the field of football betting, and the category of live betting is also dominated by King Football to the same extent.<br />Football is therefore by far the most important sport in the betting range for all bookmakers, which leads to a multitude of outstanding football betting offers and is noticeable in the large sports betting test with short intervals in the ratings.<br /></p><p><br /></p><p>Live bets in the test and <b>comparisonDo not you just want to make sports bets but watch live matches? Then live bets are perfect.</b> But which bookmaker has the best live betting offer for you? We tell you! On this page you will find the best bookmakers who have made a name for themselves in the field of live betting.<br />It is important to convince in various criteria. </p><p>In this slot you can decide how many winning rows you want to use on every spin of  <a href="https://www.slotsempire.co.uk/slot-machines/scrooges-jackpot" target="_blank" rel="nofollow">slot machines Scrooge’s Jackpot</a><a href="https://www.slotsempire.co.uk/slot-machines/scrooges-jackpot" target="_blank" rel="nofollow"></a><a href="https://www.slotsempire.co.uk/slot-machines/scrooges-jackpot" target="_blank" rel="nofollow"></a> . You can opt for only one win series or even ten win series. It is your goal to gather as many of the same symbol on a win line as you can. If you turn at least three bulls, you will get ten bonus spins. During these spins, the bullfighter is locked when he appears on one of the five reels. Start this slot game now with free spins.<br /></p><p>Most important is the selection of live bets provided by the respective provider. The more different sports and games you have to choose from, the better it is for you. The betting odds also play a major role in live betting and have been heavily involved in the sports betting test.<br /></p><p><br /></p><h3>Champions League Tips</h3><p><br /></p><p><br />Our Champions League Tips are all about the most award-winning tournament in the world. Only the best of the best can play here and so meet regularly the largest football clubs together. <b>Football history is written every year, legends are born and records are broken. For players and coaches, but also for the fans, probably the most coveted trophy.</b></p><p><br /></p><p> With our Champions League tips, you can enhance the already great sports experience even more. In our betting tips you will learn what we think of the matches, how we assess the two teams and where you can dust the best odds. In addition, you will receive an exclusive prediction of image sports betting experts. Whether you are a betting professional or a beginner, we have the right tip for everyone.</p><p><br /><b>Current Champions League Betting TipsOur selection of Champions League tips prepares for you the Champions League matches. On every match day, you will find tips on all games on this match day at least 2 </b>days before the start of the game. So before you place a Champions League tip, you should definitely check our betting tips and see what the Bild Sportsbook professionals have to say. </p><p>For in addition to the expected lineup you will of course receive information about the teams and a detailed tip for the Champions League game and a forecast for the outcome of the game. If you are looking for betting tips on other games or tournaments, you should visit our football tips page.</p><p><br />Champions League Round of 16: Predictions for all matchesThe Champions League knockout round is just around the corner! The following table shows you all the matches of the quarter-finals.</p><p><br /></p><p><br />Predictions and predictions for the <b>Champions LeagueOf course, betting on the Champions League is always something very special</b>. The best clubs in Europe meet at eye level, the tension is within reach in every game and even the fans are electrified. Toppen can do that only with a bet on the Champions League. </p><p><br /></p><p>No matter if you are Bayern Munich, Real Madrid or Manchester City fan, you always want to support your team and always believe in a victory. If you want to substantiate this, look for one of our certified sportsbook providers and bet on the next Champions League match. <b>If you do not know your way around or would rather rely on the advice of real experts, then take a look at our Champions League tips and benefit from the concentrated experience</b> of the BILD sportsbook team.</p><p><br />We will report in advance on all relevant matchday matches and, of course, all final matches. There are also details such as injured players, the expected lineup and of course the best odds at the best providers for Champions League betting.<br /></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-blog-teaser field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Preview:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Bet365 Winner of Football Betting OddsWhich bookmaker has the best football betting offer? In this section you will find the current ranking of the best bookmakers in the field of football betting:</div></div></div> Tue, 12 Feb 2019 10:14:44 +0000 Krystofer 638386 at http://www.footballtop.com http://www.footballtop.com/blogs/sports-betting-games#comments Active or self-motions http://www.footballtop.com/blogs/active-or-self-motions <div class="field field-name-field-blog-category field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.footballtop.com/blogs/category/champions-league">Champions League</a></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://www.footballtop.com/sites/default/files/styles/profile_blog_open/public/blogs/204630/images/aktivny_pohyb.jpg?itok=ScXZV97f" width="500" height="250" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>They generally require a lot of effort and cause the more exhaustion the longer they continue. Therefore, they are not suitable for the tender youth, not even for the elderly and the weak, especially not for the sick. The self-movements are divided into one-sided and one-sided. </p><p><br /></p><p><b>The former are quite useful for the attainment of some purposes, but they constitute only one-sided muscular force</b>, and one must therefore see in their application a proper alternation of these movements.<br /></p><p></p><p><img src="/sites/default/files/wysiwyg_uploads/en/user_204630/2019-02-12/footballtop_204630_1549964822.jpg" /></p><br /><h2>Promoting physical activity </h2><p><br /></p><h4>Promoting movement for an active everyday life - For an active everyday life</h4><p><a href="https://www.slotshub.co.uk/tag/hot" target="_blank" rel="nofollow">Most casino slot games</a> feature a plain and static design, where online slot machines games feature fun and interactive graphics.<br />Online slot machines feature exciting and immersive themes. When you play tradition slots at a casino, the number of themed games is limited by the casino’s floor space. Online casinos feature far more versatility.<br /></p><p><br />Bringing exercise into everyday life as a matter of course: This is the goal of the movement promotion centers set up in the federal states.On the common internet portal of the centers for physical activity promotion you will find an overview of the activities in the centers and their federal states.</p><p>Practical examples, materials, work aids and documentation on physical activity promotion can <b>be searched in the database of the website in a targeted manner and across age groups</b>. Do you even offer projects or materials for more exercise in everyday life? </p><p><br /></p><p>Then we would be happy if you publish them on the website.<br />The Physical Activity Centers are part of the activities of the National Health Associations or of bodies that perform this function in the countries.<br /></p><p><br /></p><p></p><h2>Move</h2><br />Movement, passive or active spatial or positional change of organisms, cell structures, cells or organs. As passive movements one designates the location or position changes, which take place without own achievements of the organisms under utilization of environmental energies, z. B. locomotion with wind or water power. <p><br /></p><p>Active movements are understood to be all changes of position or location which are made by the organism itself or its parts under the expenditure of energy.<b> These include: movements within cells, movements of the cells themselves, movements of organelles and organs as well as movements of individuals.</b> The molecular basis of all active forms of movement is the energy-consuming interaction of so-called contractile proteins, which works according to the sliding-filament mechanism. </p><p><br /></p><p>The molecular and cellular structure of the contractile proteins, their arrangement, functioning, regulation and control within the animal kingdom show the most varied training. </p><h4>Functionally, the individual types of movement are subdivided into:</h4><p>intracellular movements, amoeboid movements, cilia and scourge movements, and muscle movements. </p><p>Examples of intracellular motions include the microtubules of the spindle apparatus mediated chromosome movements in cell division and the plasma transport within the cells, which is usually in the context of amoeboid movement processes (amoeboid movement) take place. </p><p><br /></p><p>Amoeboid movements can be found in many unicellular organisms (amoebae, root-footed, sun-born animals), but also in different metazoan cells (eg, amoebocytes, phagocytes, leukocytes). In the direction of movement of the cell cytoplasmic extensions (pseudopodia) are formed, which may be designed flap-like or thread-like and are divided accordingly into Lobopodien, axopodia and filopodia. </p><p><br /></p><p><b>The mechanism of pseudopodia formation is due to the interaction processes of contractile fiber proteins in the ectoplasm (</b>primarily actin and myosin, actomyosin), which contribute to the formation of a lead border and to intracellular plasma transport. Flagella and cilia are the locomotory organs of many protozoa (flagellates, ciliates) and metazoans (flatworms, various larval stages). </p><p><br /></p><p>Arranged to ciliated epithelia, they serve the nests of food particles or respiratory water as well as the mass transfer in internal void systems (intestine, kidney tubules, kidney). The two organelles differ only in length and function, but not in their submicroscopic fine structure (axonema). </p><p>Both consist of two axial fibrils, which are surrounded in a cylindrical arrangement of peripheral double fibrils and originate from a common basal body. The predominantly individually occurring flagella can perform the most varied rudder or screw movements in a mostly three-dimensional oscillation space and thereby generate tensile or thrust movements. </p><p><br /></p><p>Cilia are usually arranged in ciliar fields or ciliated epithelia. They are coordinated and always in one level. In most metazoans, movements are accomplished through the work of muscle cells (muscles, muscles) that have developed a special, specialized form of contraction (muscle contraction). The contractile basic units here are actin and myosin, whose function is mediated and regulated by additional proteins (actin-binding proteins). </p><p><br /></p><p>Elements of different muscle types are either mononuclear muscle cells or multinucleated muscle fibers that result from the embryonic fusion of individual cells. The more or less regular arrangement of individual muscle cells and fibers is called smooth muscle. This type consists of the intestinal muscles of the vertebrates and the shell-sphincters of the molluscs. </p><p><br /></p><p>Strictly parallel structuring of muscle fibers, recognizable in the microscopic picture by the alternating sequence of single- and double-refractive zones, is called striated musculature. There are no differences between the two forms in the fine-structure construction and in the mode of operation. <b>However, due to the special arrangement of the muscles in the blueprint of an organism, the most varied types of movement are possible, with the individual muscle</b> fibers working either against each other or against other structures. </p><p><br /></p><p>The first case is in flat muscle skin muscle tubing, in the muscles of hollow organs (intestines, arteries, heart, stomach) and in organs of muscle parenchyma (tongue of vertebrates, foot of molluscs). In the second case, the musculature is in antagonistic interaction with a skeleton. In the simplest case, this is a fluid column, the hydroskelet, as in the case of the tubeworms and annelids. The arthropods have an exoskeleton (exoskeleton), consisting of sclerites, which are interconnected by flexible skins.<br /></p></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-teaser field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Preview:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Active or self-motions. They always arise through arbitrary muscular play, caused and sustained by one&#039;s own power, in the various types of movement specified below. </div></div></div> Tue, 12 Feb 2019 09:54:12 +0000 Zuzulen 638383 at http://www.footballtop.com http://www.footballtop.com/blogs/active-or-self-motions#comments Bio Hyaluronic Gesichtspflege http://www.footballtop.com/blogs/bio-hyaluronic-gesichtspflege <div class="field field-name-field-blog-category field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.footballtop.com/blogs/category/germany">Germany</a></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://www.footballtop.com/sites/default/files/styles/profile_blog_open/public/blogs/204459/images/bio_kozmetika.jpg?itok=4jBWGVqc" width="500" height="335" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><h2>Das beste Kosmetiklabor ist die Natur</h2><p><br /></p><p>Das EVOLUTION-Schönheitsgeheimnis ist eine moderne Kombination aus natürlichen, ausgewählten <b>Substanzen und drei verschiedenen Hyaluronansäuren. Hyaluronan hat nachweislich die Fähigkeit</b>, Feuchtigkeit zu speichern, neue Elastizität zu bieten, Falten zu glätten und Schutz vor Umwelteinflüssen und Sonnenstrahlen zu bieten.</p><p><br /></p><h3>Drei verschiedene Hyaluronantypen für eine jüngere Haut</h3><p></p><p><img src="/sites/default/files/wysiwyg_uploads/en/user_204459/2019-02-08/footballtop_204459_1549645973.jpg" /></p><br /><b>Eine Besonderheit unseres Gesichtspflegesortiments ist die umfassende Wirkung von drei Hyaluronansäuren:</b><p>Online-Spielautomaten bieten spannende und spannende Themen. Wenn Sie traditionelle <a href="https://www.kasinogermania.com/tag/kasino-slot-spiel" target="_blank" rel="nofollow">Slots in einem Casino spielen</a>, ist die Anzahl der Themenspiele durch die Grundfläche des Casinos begrenzt. Online Casinos bieten weitaus mehr Vielseitigkeit. Sie werden auch bemerken, dass Online-Spielautomaten häufig 5 Walzen haben, anstelle der traditionellen 3, wodurch Sie mehr Gewinnchancen haben.</p><p><br />Hochmolekulare Hyaluronansäure ist der ideale Feuchtigkeitsspender für sichtbare, sofortige Wirkung.Eingekapselte Hyaluronansäure hat eine Ablagerungsfunktion, die sicherstellt, dass die Haut den ganzen Tag über mit Feuchtigkeit versorgt wird.Niedermolekulare Hyaluronansäure mit ihrer kleinen Struktur kann tief in die Haut eindringen und kleine Falten nachhaltig füllen und glätten. </p><p><br /></p><p>Die Haut fühlt sich wieder geschmeidig an und Falten, die durch Trockenheit hervorgerufen werden, verschwinden schnell.Unsere<b> Kompositionen werden mit wunderbar pflegenden und schützenden Substanzen ergänzt</b>. Dazu gehören Rosenwasser, frische Extrakte aus Gänseblümchen, Gurke, Gerste, Rosmarinblättern, Rosskastanie oder Augentrost und Vitamin E.</p><p><br />Unsere Bio-Kosmetik ist absolut natürlich. Deshalb brauchen wir für unsere Produkte keine „Hilfsmittel“ wie Substanzen, die ein seidiges Hautgefühl erzeugen sollen. Unsere anderen <b>natürlichen Inhaltsstoffe wie Aloe Vera, Sheabutter, Arganöl, Jojobaöl, Traubenkernöl und Nachtkerzenöl erfüllen</b> dies auf sanfte, natürliche Weise. Ziel ist es, die tatsächliche Wirkung auf der Haut zu spüren und das ist mit unserer kosmetischen Pflege möglich.</p><p><br /> <br /></p><h3>Einfacher Luxus</h3><p><br /></p><p>Stilvolle GanzheitlichkeitDie Haut ist die Verbindung zur Außenwelt, wo sich Innen- und Außenwelt treffen. Es ist daher wichtig, die Sicherheitsmechanismen und Regenerationskräfte unserer Körperhülle auf natürliche Weise zu unterstützen.</p><p><br />Wir sollten uns bewusst sein, dass Hautpflege auch bedeutet, dass Substanzen von außen in uns eindringen können. Deshalb können wir Ihnen dieses sorgfältig entwickelte Bio-Face-Pflegesystem mit gutem Gewissen anbieten. </p><p><br /></p><p>Es ist offensichtlich, dass gute Qualität am besten durch Harmonie auf allen Ebenen erreicht wird: mit ausgezeichneten Rohstoffen aus nachhaltigem, ökologischem Landbau, fairem Handel und einer guten Atmosphäre während des Herstellungsprozesses.</p><p><br />Das Geheimnis eines strahlenden Looks ist gesunde Haut. Umwelteinflüsse, Schadstoffbelastungen, <b>intensive Sonneneinstrahlung sowie Nährstoffmangel belasten die Haut und beginnen vorzeitig zu altern</b>. Die Bedürfnisse unserer Haut ändern sich auch mit den Jahreszeiten, äußeren Faktoren wie Stress und Ernährung und nicht zuletzt mit unserem biologischen Alter.</p><p><br />Schönheitspflege von innenEine gepflegte Haut wird auch von innen optimal genährt. Da die Stoffwechselaktivität und der natürliche Hyaluronsäuregehalt mit zunehmendem Alter abnehmen, ergänzen wir unsere Pflegeprodukte mit unschätzbaren Nährstoffen. Denn ein gesunder Stoffwechsel ist entscheidend für ein strahlendes Aussehen und ein gesundes, gesundes Gefühl.<br /></p><p><br /></p><h2>Biokosmetik: </h2><p><br /></p><p>Was ist das und was sind seine EigenschaftenNatürliche Produkte bieten unserer Haut Vorteile und Eigenschaften. Naturkosmetik oder Biokosmetik ist die perfekte Wahl für die Pflege von Körper, Haar und Gesicht, da wir nur 100% pflanzliche und biologische Zutaten verwenden. Entdecken Sie mit uns, was Biokosmetik ist und was sie auszeichnet.</p><h4><br />Was ist Biokosmetik?</h4><p>Biokosmetik sind Produkte zur Hautpflege aus natürlichen Inhaltsstoffen und pflanzlichen Ursprungs. Darüber hinaus stammen diese aus biologischen und biologischen Kulturen.</p><p><br />Ökologische Kosmetik ist nicht nur respektvoll für unsere Haut, sondern behandelt auch Natur und Tiere auf faire Weise, da sie nicht getestet werden.<br />Was sind die Eigenschaften von Biokosmetik?</p><p><br /></p><p><b>Damit ein kosmetisches Produkt als BIO gelten kann, muss es eine Reihe von Eigenschaften erfüllen:</b></p><p><b><br /></b>- 99% der Inhaltsstoffe müssen pflanzlichen Ursprungs sein und biologisch sein.<br />- Wenn Sie biologische Kulturen verwenden, enthalten sie keine Pestizide oder Chemikalien.<br />- Alle Inhaltsstoffe sind natürlich, daher sind Konservierungsmittel, Farbstoffe, Silikone und andere künstliche und synthetische Substanzen nicht Bestandteil der Biokosmetik.<br />- Es wird nicht an Tieren getestet.<br />- Die Behälter sind recycelt oder recycelbar.<br />- Die Auswirkungen der Biokosmetik-Produktion auf die Umwelt sind ebenso gering wie andere Prozesse wie Transport und Lagerung.<br />- Biokosmetik muss über die Zertifizierungen Ecocert, Cosmébio, USDA oder BDIH verfügen.</p><p><br /></p><h4>Biokosmetik und was sind ihre Eigenschaften.</h4><p><br /></p><p><br />Ist Biokosmetik wirksam?In den letzten Jahren sind Bioprodukte und BIO sehr beliebt, und nun suchen immer mehr Menschen nach diesen Etiketten für die Artikel, die sie kaufen, sowohl Lebensmittel als auch Kosmetika. Aber funktionieren sie wirklich oder ist es eine Modeerscheinung?</p><p><br />Die Biokosmetik enthält natürliche Inhaltsstoffe, so dass Allergien und andere dermatologische Probleme vermieden werden. Die Wirksamkeit ökologischer Kosmetika hängt von ihrer Zusammensetzung und den darin enthaltenen Substanzen ab.<b> Ätherische Öle enthalten jedoch zahlreiche Wirkstoffe, die effizienter auf der Haut wirken als andere chemische Elemente.</b></p><p><br />Bei Verdeaurora Bio Farm sind alle unsere Produkte ökologisch, natürlich und respektieren die Umwelt. Aloe Vera und natives Olivenöl extra sind zwei unserer Hauptzutaten, die jede Art von Haut bevorzugen. Besuchen Sie uns und probieren Sie unsere Biokosmetik. Wir erwarten Sie in Fuerteventura!<br /></p></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-teaser field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Preview:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Beauty-Repair mit dreifachem Hyaluronan. Natürliches Anti-Aging.Facelifting mit natürlichem Hyaluronan-Komplex.</div></div></div> Fri, 08 Feb 2019 17:24:36 +0000 Drahus 638123 at http://www.footballtop.com http://www.footballtop.com/blogs/bio-hyaluronic-gesichtspflege#comments Historiska platser i Sverige http://www.footballtop.com/blogs/historiska-platser-i-sverige <div class="field field-name-field-blog-category field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.footballtop.com/blogs/category/europa-league">Europa League</a></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://www.footballtop.com/sites/default/files/styles/profile_blog_open/public/blogs/204455/images/history_sweden_2.jpg?itok=sxpfH_JY" width="500" height="284" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><h2>Sevärdheter sverige</h2><p><br />sevärdheterBohuslän (Götaland)Kusten vid Bohuslän är bland Sveriges finaste landskap. Här är pittoreska små fiskeorter, inklusive Smögen och Åstol. Läckö Slott (Götaland)Slottet ligger vid <b>Sveriges största sjö, Vänern, och är ett riktigt eventyrslott. Här hittar du extraordinära exempel på barock från 1700-talet i tornen, kupolerna och i väggmålningarna. Slottet har 240 rum. </b></p><p><br /></p><p>Från maj till augusti arrangeras guidade turer av hela komplexet. Vadstena (Götaland)Stadens medeltida gator är något ganska speciellt. Härifrån kan du också besöka <b>Vadstenas Slott som ligger vid den stora, vackra sjön Vättern. Konstmuseet i Göteborg (Göteborg)Göteborgs konstmuseum</b> med nordiska och europeiska mästare ligger på Götapalssen. </p><p><br /></p><p>Museet är dock mest känt för sina samlingar av verk av Rubens, Van Gogh, Rembrandt och Picasso. Liseberg nöjespark (Göteborg)Liseberg är en av de mest populära turistattraktionerna i Sverige, av några som kallas världens bästa nöjespark. Huvudattraktionen är bergbanan med sin högsta punkt 83 meter över marken.</p><p>Denna maskin har exakt samma funktioner som den fysiska föregångaren, men det ger mycket högre lönsamhet. Den spelautomat du hittar på webbplatsen är fylld med spelpengar så att du kan prova gratis. Mega Joker är kanske den mest populära norska slotten bredvid <a href="https://www.smultronspel.com/spel/jackpot-jester-wild-nudge-2" target="_blank" rel="nofollow">Jackpot jester wild nudge</a>.<br /></p><p><b>Stadsmuseum (Göteborg)Museet har arkeologiska, lokala och historiska samlingar på display</b>, inklusive Sveriges enda vikingeskip, Äskekärr Skipet. Lund (Lund)Sveriges äldsta stad ligger bara en tjugo minuters bilresa från Malmö. Det här är en gammal universitetsstad, som också har viktiga historiska rötter tillbaka till den tiden då den danska biskopen bodde här. </p><p><br /></p><p>Staden är byggd kring en imponerande katedral i mitten, som går tillbaka till 1200-talet. Malmöhus (Malmö)Denna befästning byggdes av Erik av Pommern i 1434 för kontroll av all trafik till ljudet.<b> Sedan dess har fästningen förändrats kraftigt genom att ändra härskande danska och svenska kungar. Fortfarande kvarstår ett imponerande byggnadsarbete idag.</b> Malmö Museer (Malmö)Malmö har också ett antal museer där stadsmuseet och konstmuseet kan rekommenderas. </p><p><br /></p><p>Det moderna Rooseum har modern konst. Anders Zorn (Mora)Zornmuseet och Zorngården är mycket speciella och definitivt värda ett besök. Här får du ett bra intryck av denna spännande och <b>extremt färgglada person och kan se hur hans karakteristiska personlighet uttrycks både i bilderna </b>och i hans hem. Redding Fiske (Mora)I Siljansjøen kan du fiska "rõdding", en exceptionellt god sötvattenfisk. Här är ett litet fiske och museum beläget på en liten ö. </p><p><br /></p><p>Vasaloppsmuseet (Mora)Vasaloppsmuseet är ett roligt museum, beläget mitt i staden. I närheten finns Morakyrkan, som är ett exempel på svensk träskärning från 1200-talet. Fjällvandring (Norrland)Utflykter i många skogar, på slätten, i bergen eller genom landet är utan tvekan detta områdes bästa attraktion. </p><p><br /></p><p>Man borde också ta med de övergivna malmfabrikerna i Gästriktland. Högkusten (Norrland)Högkusten i området runt Ängermanlander bland Sveriges mest attraktiva områden. Det erbjuder magnifik utsikt och en magnifik utsikt. </p><p><br /></p><p>Jämtland (Norrland)Detta område är känt för sitt magnifika landskap. Det finns många olika sportaktiviteter anordnade på vintern och sommaren. Bergsturer, forsränning på flottor och hundspannkonkurrenser är några av erbjudandenen. Museerna (Stockholm)<b>Det finns gott om museer i Stockholm; Nationalmuseet, August Strindberg Museum, Museum of Modern Art, Kungliga Slottet och mycket mer. </b></p><p><br /></p><p>Stockholm har en rik tradition av museumsaktiviteter, så här är det bara för att komma igång! Stockholms Gamla Stan (Stockholm)Det här är Stockholms äldsta distrikt, där man plötsligt upplever att man sätter 300 år tillbaka i tiden. De äldsta byggnaderna är från 1400-talet. Gator, hus och affärer skär direkt från historikböckerna karakteriserar stadsbilden. </p><p><br /></p><p>Djurgården, med sina många museer, är också nästan obligatoriskt för besökare. Vasa Museum (Stockholm)Det stora kungskeppet, Vasa, som sjönk på sin jungfru i 1629 i Stockholms skärgård, är särskilt välbevarat och en otrolig syn. Museet ligger på Djurgården, och dess arkitektur är själva besöket värt Gustav Adolfs Kyrka (Sundsvall)Denna kyrka är definitivt värt ett besök. </p><p><br /></p><p>Konserter hålls varje onsdag klockan 19:00 på sommaren. Kulturtidning (Sundsvall)<b>Kulturhuset, som kallas Culture Magazine, fick ett pris 1987 för en framgångsrik restaurering av det som en gång var en fabrikhall. I byggnaden finns nu ett bibliotek och Sundsvalls museum</b>. Trollmuseet (Sundsvall)Det magiska museet i staden är ganska ovanligt. Här kan du se utställningar med humoristiska bilder av lokala troll. </p><p>Naturligtvis finns det gott om troll i skogarna utanför Sundsvall! Falu Kobbergruve (Svealand)Här kan du utforska det inre av jorden, en imponerande syn. Gruvan var världens viktigaste på 1700-talet. <br /></p><p><br /></p><p>Vad vill du göra?Sverige erbjuder en mängd erfarenheter och aktiviteter. Oavsett om du vill utmana dig själv på cykelsätet eller med sneakers. Kör karusellen till den stora guldmedaljen, "<b>shoppa tills du släpper", lata dagar på stranden eller njut av lokala produkter i stjärnan restauranger så vi hjälper dig här. </b></p><p><br /></p><h3>Bra resa</h3><p><br />Svenska erfarenheterSverige har ett fascinerande stort utbud av djurparker, nöjesparker, familje museer och aktiviteter som är bra för en familjesemester. Fyll upp schemat med aktiviteter och attraktioner som är för små och stora.<br /></p></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-teaser field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Preview:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Kusten vid Bohuslän är bland Sveriges finaste landskap. Här är pittoreska små fiskeorter, inklusive Smögen och Åstol. </div></div></div> Fri, 08 Feb 2019 15:19:45 +0000 Branod 638118 at http://www.footballtop.com http://www.footballtop.com/blogs/historiska-platser-i-sverige#comments Strolling Staxx Cubic Fruits slot http://www.footballtop.com/blogs/strolling-staxx-cubic-fruits-slot <div class="field field-name-field-blog-category field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.footballtop.com/blogs/category/miscellaneous">Miscellaneous</a></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://www.footballtop.com/sites/default/files/styles/profile_blog_open/public/blogs/204420/images/slotzzz.com_.jpg?itok=_QmZlqrf" width="510" height="287" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p></p><p>Strolling Staxx: Cubic Fruits is the second arrival of 2019 from Netent, after Turn Your Fortune. </p> <p>Netent is resolved to stop the baffling execution of earlier years: the route up is what it's about. </p> <p>Tragically, with <b><a href="https://www.slotzzz.com/games/strolling-staxx-2" rel="nofollow">Strolling Staxx</a></b> they can overlook it. This slot is excessively shallow and plain for our preferring: perusing a word reference is all the more energizing. </p> <p>There is just a single genuine reward include and in spite of the fact that you win it all the time, practically similarly as frequently it scarcely compensates you anything. And afterward we have discovered some different issues. Be readied, as this will be somewhat of a tirade. </p> <p>What to think about a reward wager that yields not exactly NOT playing it. There are a lot of slots that payout more on the off chance that you wager more, yet a slot that pays out less in the event that you wager more, isn't something we have seen previously, ever. </p> <p>That was until Strolling Staxx walked around. </p> <p>How does the Strolling Staxx video slot of Netent work? </p> <p>Everything at Strolling Staxx is square: the natural product, the card images, the trees out of sight and even the mists in the sky. This amusement has an unmistakable computer game vibe which additionally diverts through in the music. </p> <p>Strolling Staxx has 5 reels with 3 columns of images. You generally play with 10 dynamic paylines and without the reward wager dynamic, of course at least $€ 0.10 and a limit of $€ 200 for every turn. </p> <p>When you enact the reward wager, you pay half more. The wagering range at that point begins at $€ 0.15 and closes at $€ 300 for every turn. </p> <p>What's more, presently for the blooper: without a reward wager the hypothetical payout rate is 95.98%. That isn't excessively high to begin with. In any case, with the reward wager dynamic, the hypothetical payout proportion is abruptly 95.95%. While just marginally lower, this simply does not bode well. In the event that anything, staking more should prompt a higher come back to player. </p> <p>What does the reward wager do? </p> <p>With the reward wager, you get an additional shot when the Strolling Staxx highlight is actuated. This enables additional extraordinary images to show up on the screen, which thusly can prompt higher payouts. </p> <p>Images and payouts </p> <p>The wild image replaces every single other image on the reels. 5 wilds will give you a payout of 500 coins. A full screen of wilds adds up to 5,000 coins. </p> <p>The organic product images are additionally the most significant, with the melon as the most elevated paying image: 500 coins for a 5-of-a-kind. The strawberry, lemon and cherry merit a limit of somewhere in the range of 100 and 150 coins. </p> <p>There can be uber images on the screen of 2 x 2 or 3 x 3. These can, obviously, give progressively huge payouts and consequently bring the truly necessary energy and fun in the diversion. </p> <p><b>Strolling Staxx slot</b></p> <p>Each time a similar image covers a total reel, the Strolling Staxx highlight is enacted. </p> <p>You get a free respin while the exceptional images move one spot to one side on the reels. Up to a whole pile of the image is obvious, you will get free respins. Meanwhile, every triumphant blend will win you cash. </p> <p>Our decision on Strolling Staxx </p> <p>Strolling Staxx is a fizzled Netent slot. The Strolling Staxx highlight rapidly gets exhausting and regularly scarcely wins you anything. Indeed, even a 3 x 3 wild image scarcely yielded an all out success of 100 x the complete wager. </p> <p>Besides, the RTP is very low. Netent slots dependably were known for having a high payout rate of in any event 96.5% – 98%. Strolling Staxx does not achieve 96%.</p><br /></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-teaser field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Preview:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Tragically, with Strolling Staxx they can overlook it. This slot is excessively shallow and plain for our preferring: perusing a word reference is all the more energizing. </div></div></div> Fri, 08 Feb 2019 05:51:55 +0000 dravidmichel 638031 at http://www.footballtop.com http://www.footballtop.com/blogs/strolling-staxx-cubic-fruits-slot#comments 4 sanser om plast http://www.footballtop.com/blogs/4-sanser-om-plast <div class="field field-name-field-blog-category field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.footballtop.com/blogs/category/europa-league">Europa League</a></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://www.footballtop.com/sites/default/files/styles/profile_blog_open/public/blogs/204330/images/plast.jpg?itok=cxzius__" width="500" height="333" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><h4>1. Plast er overaltSe deg rundt hvor du sitter eller står akkurat nå.</h4><p>Hvor mange ting kan du se som helt eller delvis er laget av plast? Sjansen er at du ikke kan telle. Plast er tilgjengelig i emballasjematerialer, plastposer, datamaskin, telefon, kjøkkenutstyr, klær, sko, gulv, knapper, små detaljer overalt. Det er et tegn på hvor mange varianter av plast finnes, og hvor avhengig vi er på materialene.</p><p><br /></p><h4><br />2. Plast er ikke et materiale, det er flere forskjellige</h4><p>Når vi snakker om "plast", mener vi egentlig en stor gruppe forskjellige materialer. De kan ha svært varierte egenskaper: Vær hard og sterk som i en sykkelhjelm, eller myk og fleksibel som i en plastmatte. Plastet til felles er at det er lett, vanligvis billig, rustfritt og isolerende.</p><p></p><p><img src="/sites/default/files/wysiwyg_uploads/en/user_204330/2019-02-06/footballtop_204330_1549455003.jpg" /></p>Spilleautomater <a href="https://www.spilleautomater-gratis.com/spill/jackpot-6000-2" rel="nofollow">Jackpot 6000</a> de mest populære, leverer erfaringer, fantastiske bonuser og noen av de beste fordelene. Med mange titler, temaer og funksjoner å velge mellom, er våre filtreringsalternativer gitt til å være nyttige. Velg alt fra rare spill, hvorfor så seriøst?, Egyptisk og mange andre temafiltre for å finne din perfekte kamp.<br /><p><br /></p><h4>3. Det er plast som kan brytes ned i naturen</h4><p>Det antas at plast er laget av olje, men det kan også komme fra andre kilder. Fornybare råvarer som stivelse, melkesyre eller etanol fra sukkerrør kan også bli plast. Disse typer kalles bio-plast, og er vanligvis litt dyrere enn plast fra råolje. Bio-plast kan i sin tur deles inn i to undergrupper, biologisk nedbrytbare og ikke-biologisk nedbrytbare.</p><p><br /><b>For eksempel er bio-polyetylen eller grønn PE som det også kalles, laget av etanol fra sukkerrør,</b> men har samme egenskaper som polyetylen fra olje. Det har derfor samme utseende, egenskaper og manglende evne til å bryte ned i naturen. Melkesyre og stivelsesplastik, derimot, kan brytes ned i en vanlig kompost.<br />Det er også plast fra råolje hvor stoffer blir tilsatt for å gjøre det lettere å nedbryte. Plastet er fortsatt ikke helt nedbrutt, bare til mindre plastbiter, kalt mikroplastikk.</p><p><br /></p><p><br /></p><h4>4. Plastproduksjonen øker stadig</h4><p>Plastproduksjonen har økt enormt siden 50-årene, og nå er det opprettet 280 millioner tonn plast per år. Dette kan sammenlignes med den årlige verdensproduksjonen av bomull på rundt 25 millioner tonn og stål på ca 1000 millioner tonn. </p><p><b>Av all denne plast brukes ca. 40 prosent til engangsprodukter, for eksempel matemballasje og plastposer</b>. Produksjonen av plast fra fornybart råmateriale var rundt 1,6 millioner tonn i 2012, hvorav 0,6 millioner tonn var biologisk nedbrytbart. En liten bit av total plastproduksjon, men som forventes å øke kraftig de kommende årene.<br /></p><p><br /></p><p>Den rette plasten på rett sted - veien til et mer bærekraftig samfunnHvordan håndterer vi miljøproblemer som plast forårsaker og hvilken rolle skal plasten spille i et bærekraftig samfunn? Dette er de to spørsmålene som vår rapport "Plast på riktig sted adresserer.</p><p><br />Vi har alle sett plastrester i skogen, på stranden, i vannet. Men de små plastbitene som vi ikke ser er i det minste like vanlige i naturen. <b>Og hvordan plast som dekomponerer påvirker havene, dyrene og økosystemene </b>som ingen vet. Vår rapport Den rette plasten på riktig sted går i dybden om plastens miljøpåvirkning, og hvordan vi skal komme til en mer bærekraftig plastbruk.</p><p><br />Plast i naturenPlastet er funnet på de høyeste fjelltoppene og i den dypeste havbunnen. Hvaler, fisk og fugler kan bli fanget i plastrester og bli skadet eller druknet. Plastet er også inne i dyret. Et eksempel er stormfugler i Nordsjøen, hvor forskere har funnet plastbiter i 94 prosent av de undersøkte fuglene. </p><h2>Det er flere oppsiktsvekkende tall:</h2><p><br />Av de ca. 300 millioner tonn plast produsert årlig i verden, antas noen få prosent, mellom 5 og 13 millioner tonn, å ende opp i naturen.60 bilioner plastpartikler blir fanget opp i sew waterrensingsanlegget og ender opp i slam, som er spredt på våre felt. Derfra kan de komme inn i ormer og andre levende organismer.</p><p>En annen 15 bilioner plastpartikler blir ikke fanget i kloakkbehandlingsanleggene, men videre inn i vassdragene våre.Syntetiske tekstiler gir mye mer plastfibre enn tidligere antatt. Hver gang du vasker et kilo akryl stoff (for eksempel en strikket genser, hette og votter), blir 120 000 fibre løslatt.Jo nærmere man sjekker, jo mer mikroplastisk finner du. </p><p>En skjerm med 20 mikrometer hull fanger <b>2,500 ganger mer enn en skjerm med 300 mikrometer hull.Noe vi vet mindre om er hvilken innvirkning plasten har når den sakte brytes ned i mindre og mindre partikler i naturen.</b><br />Plastet kommer ut i naturen, delvis fordi vi mennesker kaster det der, men også på grunn av slitasje på bildekk, kunstgress, vasking av syntetiske tekstiler, innhold i kosmetikk og fiskeutstyr som havner i havet. Det er med andre ord åpenbart at vi ikke tar vare på plasten riktig.</p><p><br />En mer bærekraftig plastbrukI dag er store mengder hardoppløselig plast laget av råolje, som vanligvis bare brukes en gang og deretter enten brent eller ende opp i naturen. Så vi kan ikke ha det. Det er altfor stor bruk av ikke-fornybare naturressurser, og det kan påvirke naturen på måter vi ikke vet.</p><p><br />Bruk av plast må reduseres og erstattes av andre materialer hvor det er mulig. Det er områder hvor plast er uunnværlig, som i moderne teknologi, men i mange emballasje- og bruksområder kan plast erstattes av mer bærekraftige alternativer. Plastplaten som produseres må gjenbrukes, for å spare energi og redusere miljøpåvirkningen.</p><p><br /><b>Vi trenger også smartere designløsninger, hvor mindre plast brukes i emballasje og produkter</b>. Primært mindre hardbrytbar plast, fordi det er den som påvirker naturen mest.</p><p><br />I tillegg må vi dra nytte av plasten som allerede eksisterer og produsere nye plastprodukter fra den. Det kan høres tydelig ut, men faktum er at vi er langt fra det målet. Kunnskapen om hva et plastprodukt inneholder, følger ikke av produsenten, så når plast-gadgeten er klar, vet ingen hva som er i materialet.</p><p><br />Plast kan imidlertid vanligvis ikke resirkuleres og brukes igjen så mange ganger som glass eller metall, men det er alltid en forringelse i plastens egenskaper og er derfor brukt til mindre krevende produkter. For eksempel kan PET-flasker brukes til å lage polyester fleece, men polyester fleece kan ikke gjenbrukes for å lage PET-flasker.<br /></p></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-teaser field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Preview:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Et fantastisk fremtidsmateriale eller en slit og slung-like miljøvinner? Vi forbereder konseptene.</div></div></div> Wed, 06 Feb 2019 12:15:41 +0000 Teodor 637852 at http://www.footballtop.com http://www.footballtop.com/blogs/4-sanser-om-plast#comments MAROKKO http://www.footballtop.com/blogs/marokko <div class="field field-name-field-blog-category field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.footballtop.com/blogs/category/europa-league">Europa League</a></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://www.footballtop.com/sites/default/files/styles/profile_blog_open/public/blogs/204289/images/maroko.jpg?itok=TOgucPiG" width="510" height="340" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Men en mere sjov tilgang er at investere i to andre - og bredt adskilte - byer. Den fredelige, bohemeiske strandperle Essaouira og den kaotiske, mytiske eventyrby Marrakech.<br /><br /></p><h2>RESFACT MOROCCORejs der: </h2><p>Norwegian flyver direkte til Marrakech fra Stockholm. Pris fra omkring 2.000 kr. Retur. Apollo og Ving sælger pakkerejser til Marokko i vintermånederne.</p><p><br />Bedste tid: Forår og efterår er mest behagelige ud fra et klima synspunkt. Marrakech har indre klima, med meget varme somre og relativt kolde vintre.<br />Valuta: Dirham. 100 dirham = ca. 80 SEK. Kan også betale med euro på nogle steder.</p><p>Hvis du kan lide at spille online <a href="https://www.danmarksautomaten.co/category/jackpot-spillemaskiner" target="_blank" rel="nofollow">jackpot spillemaskiner</a>, uanset om du spiller en sjælden gang imellem eller er en erfaren veteran, så er det essentielt at kende til de allernyeste danske casinoer. Nye casinoer tilbyder mange vanvittigt gode tilbud til nye spillere, såsom ekstra høje velkomstbonusser og freespins, udbetalinger uden transaktionsgebyrer, spændende kampagner og meget mere.<br /></p><p></p><h4>Pengeautomater er tilgængelige på større steder og større hoteller.</h4><b></b><p><b></b></p><p><img src="/sites/default/files/wysiwyg_uploads/en/user_204289/2019-02-05/footballtop_204289_1549393265.jpg" /></p><br />Prisniveau: Signifikant billigere i forhold til Sverige. Hovedretter fra 50 kr., Tre retters menuer fra 90 kr. Endnu billigere på Djemaa el-Fna, og betydeligt dyrere på de fine restauranter.<p><br />Living: En riad er et traditionelt marokkansk hus, bygget omkring en gård. En unik, marokkansk indkvartering. I Medina i Marrakech er der 1500 riads, mange har kun få værelser. Essaouira har flere fine ruter.</p><p><b><br />Spis: Du skal ikke bekymre dig om det.</b> Nogle gange spiser du bedst på de enkleste steder - som i nogen af ​​madene står på pladsen Djemaa el-Fna. Spis lokalt. Tajine og couscous er Marokkos nationale retter.<br />Se: Atlas Mountains. Kun en time fra Marrakech kan du opleve en helt anden Marokko.</p><p><br />Gør: Kom hjem med en henna tatovering på din hånd eller fod. Henna Café i Marrakech er en gammel hippie cafe, der gør smukke tatoveringer. Vælg mønstre fra en mappe. Her er der ingen sort henna farve, der kan være farlig for huden og i værste fald efterlade permanente ar. Adresse: 93, Arset Aouzal, Marrakech.<br />Shopping: Tæpper, lædervarer, babouches (marokkanske tøfler), stoffer, krydderier, arganolier, keramik, stearinlys og smykker.</p><p><b><br />Godt at vide: </b>Stranden i Essaouira bugter kaldes en af ​​Marokkos fineste strande, og er perfekt til dejlige morgenvandringer. Men husk at Essaouira er et velkendt blæshul med kaldenavnet "Den blæsende by Afrika". I Marrakech har alle større hoteller, men ikke alle riads, store puljer og hyggelige haver. Badning kan gøres hele året rundt, selv om det er mest behageligt om sommeren.</p><p><br /></p><p>LÆS MEREMarokko, med Marrakech i spidsen, har været trendy i årevis. I den marokkanske interiør stil er det reveled i blanke magasiner, det er en rejseguide, der er skrevet på rejseguiden, først og fremmest om Marrakech i internationalt svar, og pludselig vil "alle" spise marokkanske.</p><p><br /><b>Gaderne i Marrakech, men også i den mindre og mere støjsvage kystby Essaouira, er fyldt med europæiske</b>, amerikanske og japanske turister. Og dette billede er helt i tråd med det marokkanske turistministeriets mål om, at Marokko i 2020 skulle være et af verdens mest besøgte turistlande.</p><p><br />Mange svenskere, der rejser til Marokko, holder sig til badebyen Agadir. Et mere sjovt arrangement for både pigebanden og kærlighedsparret er at investere i to andre - og bredt adskilte - byer. Den fredelige, bohemeiske strandperle Essaouira og den kaotiske, mytiske eventyrby Marrakech. Enhver, der ønsker at gå "alt i" i svømning, yoga og surfing tilføjer et par dage til Surfort Taghazout, eller tjekker ind til det smukke og luksuriøse feriested Paradis Plage, nord for Agadir.</p><p><br />Et must når du er i Marokko opholder sig på riaden, blev et traditionelt marokkansk hus til et hotel.</p><p><br /></p><h3>BEDSTE VALG AF ESSAOUIRA OG MARRAKECH</h3><p><br />Spise grillet fra nogen af ​​madboderne på Djemaa el-Fna er et must-have. Stegset er tæt på pladsen, og det er bare at slå sig ned ved en af ​​borde og tage det fra grillmenuen. Enhver, der ønsker en lille afstand til kaoset på pladsen, vælger en af ​​restauranterne med tagterrasse. Hvorfor ikke Café de Paris, med en flot udsigt over pladsen.</p><p><br /> <br /></p><h2>Café des Épices</h2><p><br />Den perfekte shopping stop! En oase at trække sig tilbage til, når folkemængderne i shoppingområdet bliver overvældende. Tagterrassen byder på dejlig udsigt over pladsen og Altas-bjergene.<br />Adresse: 75, Rahba Kedima, Marrakech.<br />cafedesepices.net<br /> <br /></p><h3>Les Alizés Mogador</h3><p><br />Lille, intim restaurant med hjemmelavet, marokkansk køkken som specialitet. Smukt interiør. Tre retters menuer til hundrede: marokkanske salat, valgfri tajine og hjemmelavet, glat yoghurt. Alkohol serveres sparsomt i Marokko, men her kan du drikke gode lokale vine.<br />Adresse: 26, Rue Skala, Essaouira.<br /> <br /><b>Fisk står i havnen i Essaouira</b></p><p><br />Havnunderholdning består af at kigge på fiskerbåde, der er fuldt lastet med dagens fangst. På Place Moulay Hassen - den del af pladsen, der vender mod havnen - er der små fiskerestauranter i træk. Blæksprutte, hummer, sardiner og makrel ... Peg og vælg fra frisk fisk og fisk og skaldyr og madkulgrillet foran øjnene.<br />Adresse: Place Moulay Hassen, Essaouira.<br /> <br /><br /></p></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-teaser field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Preview:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Hyggeligt boutiquehotel, trendy restauranter og shopping i verdensklasse. Mange svenskere, der rejser til Marokko, holder sig til badebyen Agadir.</div></div></div> Tue, 05 Feb 2019 19:01:12 +0000 Radoslav 637780 at http://www.footballtop.com http://www.footballtop.com/blogs/marokko#comments Huumeiden käytön ja riippuvuuden ymmärtäminen http://www.footballtop.com/blogs/huumeiden-kayton-ja-riippuvuuden-ymmartaminen <div class="field field-name-field-blog-category field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.footballtop.com/blogs/category/europa-league">Europa League</a></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://www.footballtop.com/sites/default/files/styles/profile_blog_open/public/blogs/204277/images/lieky.jpg?itok=lFgTe7ll" width="500" height="333" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Todellisuudessa huumeriippuvuus on monimutkainen sairaus, ja lopettaminen vie yleensä enemmän kuin <b>hyvät aikomukset tai voimakas tahto. Huumeet muuttavat aivoja tavalla, joka tekee lopettamisen kovaksi myös niille</b>, jotka haluavat. Onneksi tutkijat tietävät enemmän kuin koskaan siitä, miten huumeet vaikuttavat aivoihin ja ovat löytäneet hoitoja, jotka voivat auttaa ihmisiä toipumaan huumeriippuvuudesta ja johtamaan tuottavaan elämään.</p><p><br /></p><h2>Mikä on huumeriippuvuus?</h2><p>Riippuvuus on krooninen sairaus, jolle on tunnusomaista huumeiden etsiminen ja käyttö, joka on pakottava tai vaikeasti hallittava haitallisista seurauksista huolimatta. <b>Ensisijainen päätös ottaa huumeita on vapaaehtoista useimmille ihmisille, mutta toistuva huumeiden käyttö voi johtaa aivojen muutoksiin, jotka haastavat riippuvaisen henkilön</b> itsekontrollin ja häiritsevät niiden kykyä vastustaa voimakkaita kiireitä ottaa huumeita. </p><p><br /></p><p><a href="https://www.casinosuomi.bet/tag/ilmaiset-kolikkopelit" target="_blank" rel="nofollow">Ilmaiset kolikkopelit</a> ovat erinomainen tapa tutustua nettikasinoon ennen talletuksen tekemistä. Ilmaiset pelit löytyvät usein omasta kategoriastaan tai pelin demo- tai harjoitteluversiota klikkaamalla. Vaikka ilmaispeleistä ei voitakaan oikeaa rahaa, bonuspelit tuovat kutkuttavaa jännitystä myös ilmaisiin peleihin. <br /></p><p></p><p><img src="/sites/default/files/wysiwyg_uploads/en/user_204277/2019-02-05/footballtop_204277_1549385033.jpg" /></p><br /><p>Nämä aivojen muutokset voivat olla pysyviä, minkä vuoksi huumeriippuvuutta pidetään "uusiutuvana" sairautena - huumeidenkäytön häiriöistä toipumassa olevilla ihmisillä on lisääntynyt riski palata huumeidenkäyttöön jopa vuosien kuluttua siitä, kun lääkettä ei ole käytetty.</p><p><br />On tavallista, että henkilö uusiutuu, mutta uusiutuminen ei tarkoita, että hoito ei toimi. <b>Kuten muidenkin kroonisten terveysolosuhteiden tapaan, hoidon tulee olla käynnissä ja sitä tulisi</b> muuttaa potilaan vasteen mukaan. Hoitosuunnitelmia on tarkistettava usein ja muutettava potilaan muuttuvien tarpeiden mukaan.</p><p><br /></p><h3>Kuva aivojen palkitsemispiiristä.NIDA: n kuvaAivojen palkitsemispiiri</h3><p>Mitä tapahtuu aivoihin, kun henkilö ottaa huumeita?Useimmat lääkkeet vaikuttavat aivojen "palkitsemispiiriin", mikä aiheuttaa euforiaa sekä tulvia sitä kemiallisen messenger-dopamiinin kanssa. <b>Oikein toimiva palkitsemisjärjestelmä motivoi ihmistä toistamaan käyttäytymistä, jota tarvitaan menestymään, kuten syöminen ja viettää aikaa rakkaansa kanssa. </b></p><p>Dopamiinin särkyminen palkitsemispiirissä saa aikaan miellyttävän mutta epäterveellisen käyttäytymisen vahvistumisen, kuten huumeiden ottamisen, mikä johtaa ihmisten toistamiseen uudestaan ​​ja uudestaan.</p><p><br />Kun henkilö jatkaa huumeiden käyttöä, aivot sopeutuvat vähentämällä solujen kykyä vastata palkitsemispiiriin vastaamaan siihen. <b>Tämä vähentää sitä korkeaa, että henkilö tuntuu verrattuna korkeaan, jonka he tunsivat, kun he ottivat lääkettä ensimmäisen kerran, mikä on suvaitsevaisuus.</b> He saattavat ottaa enemmän lääkettä yrittääkseen saavuttaa sama korkea. </p><p>Nämä aivojen mukautukset johtavat usein siihen, että henkilö voi yhä vähemmän saada iloa muista asioista, joita he kerran nauttivat, kuten ruoka, sukupuoli tai sosiaalinen toiminta.</p><p><br /><b>Pitkäaikainen käyttö aiheuttaa myös muutoksia muihin aivojen kemiallisiin järjestelmiin ja piireihin, mikä vaikuttaa seuraaviin toimintoihin:</b></p><p><br />oppiminentuomiopäätöksentekostressimuistikäytösHuolimatta siitä, että nämä haitalliset tulokset ovat tietoisia, monet huumeita käyttävät ihmiset käyttävät niitä edelleen, mikä on riippuvuuden luonne.</p><p><br />Miksi jotkut ihmiset ovat riippuvaisia ​​huumeista, kun taas toiset eivät?Kukaan tekijä ei voi ennustaa, tuleeko henkilö huumeista riippuvaiseksi. Yhdistelmä tekijöistä vaikuttaa riippuvuusriskiin. Mitä enemmän riskitekijöitä henkilö on, sitä suurempi on mahdollisuus, että huumeiden ottaminen voi johtaa riippuvuuteen.<br /></p><p><br /></p><p>Huumeriippuvuus: apuaKuva ihmisestä istuu penkilläJos tarvitset hoitoa huumeriippuvuudesta, <b>sinulla on oikeus NHS-hoitoon samalla tavalla kuin joku muu, jolla on terveysongelma.</b></p><p><br />Oikean avun ja tuen avulla voit saada huumeita vapaaksi ja pysyä tällä tavalla.<br />Mistä saada apua huumeita vartenGP on hyvä paikka aloittaa. He voivat keskustella ongelmista kanssasi ja saada sinut hoitoon.<br />He voivat tarjota sinulle hoitoa käytännössä tai siirtää sinut paikalliseen huumepalveluun.</p><p><br /><b>Jos et ole mukava puhua lääkärisi kanssa, voit lähestyä paikallista huumehoitopalvelua itse.</b><br />Voit tutustua paikallisiin huumeiden hoitopalveluihin Frank-verkkosivustolla.<br />Jos sinulla on vaikeuksia löytää oikeanlaista apua, soita Frankin huumeiden tukipuhelimelle numeroon 0300 123 6600. He voivat puhua sinulle kaikkien vaihtoehtojen kautta.</p><p><br />Hyväntekeväisyys ja yksityinen huumehoitoNHS: n lisäksi on olemassa hyväntekeväisyysjärjestöjä ja yksityisiä huume- ja alkoholinkäsittelyorganisaatioita, jotka voivat auttaa sinua.</p><p><br />Käy Adfamin verkkosivustolla, kun haluat nähdä hyödyllisten organisaatioiden luettelon.<br />Yksityinen huumehoito voi olla hyvin kallista, mutta joskus ihmiset saavat viittauksia paikallisen NHS: n kautta.</p><p><br />Ensimmäinen tapaaminenHuumeiden hoidon ensimmäisessä tapaamisessa henkilökunta kysyy sinulta huumeiden käyttöä. He kysyvät myös työ-, perhe- ja asuntotilanteestasi.<br />Sinua pyydetään antamaan näyte virtsasta tai syljestä.<br />Henkilökunta puhuu sinulle kaikissa hoitovaihtoehdoissasi ja sopii hoitosuunnitelman kanssa.</p><p><br />He voivat kertoa paikallisista tukiryhmistä huumeidenkäyttäjille ja heidän perheilleen tai hoitajilleen.<br />Sinulle annetaan myös avainhenkilö, joka tukee sinua koko hoidon ajan.<br />Mitä lääkehoitoon liittyyTämä riippuu henkilökohtaisista olosuhteista ja siitä, mitä olet riippuvainen. Avainhenkilösi työskentelee kanssasi, jotta voit suunnitella sinulle sopivan hoidon.</p><p><br /></p><h3>Hoito voi sisältää:</h3><p><br />Puhuminen hoitojaPuhumishoidot, kuten kognitiivinen käyttäytymisterapia, auttavat sinua näkemään, miten ajatuksesi ja tunteet vaikuttavat käyttäytymiseen.<br />Hoito lääkkeilläJos olet riippuvainen heroiinista tai toisesta opioidilääkkeestä, sinulle voidaan tarjota korvaava lääke, kuten metadoni.<br />Tämä tarkoittaa sitä, että voit saada hoitoa ilman, että sinun pitäisi huolehtia katulääkkeiden poistamisesta tai ostamisesta.</p><p><br /><b>Vieroitus (detox)Tämä koskee ihmisiä, jotka haluavat lopettaa opioidilääkkeiden, kuten heroiinin, käytön kokonaan.</b> Se auttaa sinua selviytymään vieroitusoireista.<br />OmahoitoJotkut ihmiset löytävät tukiryhmät, kuten Narkoottiset anonyymit. Avainhenkilösi voi kertoa, missä lähin ryhmäsi on.</p><p><br />Haittojen vähentäminenHuumeiden työntekijät auttavat vähentämään huumeidenkäyttöön liittyviä riskejä. Sinulle voidaan tarjota esimerkiksi hepatiitin tai HIV: n testausta ja hoitoa.</p><p><br />Missä hoidat?Sinulla saattaa olla hoitoa kotona tai sairaalassa.<br />Jos huumeisiin liittyvät ongelmat ovat vakavia tai monimutkaisia, saatat viitata asuntovaunuun.<br />Lisätietoa asuinalueesta tai löytää lähellä olevasta rehabonista on vierailla rehabonlineilla.<br /></p></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-teaser field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Preview:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Monet ihmiset eivät ymmärrä, miksi tai miten muut ihmiset ovat riippuvaisia ​​huumeista. He saattavat virheellisesti ajatella, että huumeita käyttävillä ei ole moraalisia periaatteita tai tahdonvoimaa ja että he voisivat lopettaa huumeiden käytön yksinkertaisesti valitsemalla. </div></div></div> Tue, 05 Feb 2019 16:48:11 +0000 Beata 637769 at http://www.footballtop.com http://www.footballtop.com/blogs/huumeiden-kayton-ja-riippuvuuden-ymmartaminen#comments Cestujte s dětmi http://www.footballtop.com/blogs/cestujte-s-detmi <div class="field field-name-field-blog-category field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.footballtop.com/blogs/category/europa-league">Europa League</a></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://www.footballtop.com/sites/default/files/styles/profile_blog_open/public/blogs/204261/images/deti_vonku.jpg?itok=nk1XH7og" width="500" height="271" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><h2>Výlety a zábava s dětmi</h2><p><br /></p><p>Vítejte na stránkách s tipy na výlety a zábavu, které lze podnikat s malými nebo i většími dětmi. Mnoho tipů vychází z našich vlastních zkušeností. Většinu pěších a cyklistických výletů jsme osobně absolvovali. </p><p><br />Tipy na výlety i zábavu pro děti jsou obvykle <b>doplněny fotogalerií a v některých případech i videem. Pro lepší orientaci je u výletů zobrazena trasa na cykloturistických mapách serveru mapy.cz včetně výškového profilu</b>. Nově je k dispozici mobilní aplikace pro OS Android i Apple iOS.<br /></p><p><br /></p><p>Jaké jsou v Česku nejoblíbenější cíle návštěvníků? Každého určitě napadne Praha a její Hrad nebo Národní muzeum, ale do první desítky patří také další čtyři regiony – Liberecký, Královehradecký, Zlínský a Ústecký. </p><p></p><p><img src="/sites/default/files/wysiwyg_uploads/en/user_204261/2019-02-05/footballtop_204261_1549381484.jpg" /></p>Vybíráme pro vás ty nejlepší tituly, které si u nás, bez problémů a zdarma, můžete také vyzkoušet.<br />Další nespornou výhodou online automatů je výplatní poměr - pravděpodobnost výhry v <a href="https://www.hraci-automaty.com/novinky/kasina-s-licenci" rel="nofollow">internetovém kasinu</a> je mnohem vyšší, než v kamenné herně. V online to bývá až 97% v kamenných hernách se čísla pohybují mezi 70 až 80%. Na našich stránkách vám poradíme, které hry a jak se vyplatí hrát, abyste získali nejvyšší šance na výhru a hra byla pro vás dlouhodobě zábavná.<br /><p><br /><b>Největší oblíbenost v českých regionech mají jednoznačně zoologické zahrady, které obsadily první příčk</b>u v 6 krajích, i přesto, že v průměru zaznamenaly pokles návštěvnosti o 2,5 %. V kategorii hradů a zámků pak nejvíce láká Český Krumlov a první mezi muzei bylo v roce 2008 Židovské muzeum v Praze, které tak přeskočilo dokonce Národní muzeum. </p><p><br />Z přírodních krás pak dlouhodobě vedou jeskyně Moravského krasu a technickým památkám vévodí Petřínská rozhledna.</p><p><br /></p><h3>Černá věž - legenda jižních Čech</h3><p><br /></p><p>Černá věž, České BudějoviceObyvatelé jižních Čech jsou velcí patrioti a o svém kraji jsou přesvědčeni, že je tím nejkrásnějším místem na světě. Ať si už o tom myslíte cokoliv, je pravda, že jižní Čechy k nádherným místům patří. Nejkrásnější pohledy na ně jsou z několika zdejších rozhleden a v úplném srdci Jihočeského kraje stojí jedna z nejzajímavějších. </p><p><b>Černá věž - perla a symbol Českých Budějovic.</b><br /><br /></p><p>České historické objekty ve zprávě Národního památkového ústavu (NPÚ) zvyšují svou úspěšnou letošní návštěvnost adventními a vánočními akcemi na hradech a zámcích ve své zprávě. Kromě prohlídek a výstav jsou to koncerty, divadelní představení, jarmarky, řemeslné dílny, zabijačkové, mikulášské a jiné aktivity. </p><p><br /><b>Rožnov pod Radhoštěm - Žijící muzeum života na Valašsku</b></p><p>Vznik samostatné Československé republiky podnítil snahu více institucí či jednotlivých nadšence uchovat "národní paměť". V malebné beskydské obci Rožnov pod Radhoštěm byly těmito nadšenci bratři Alois a Bohumír Jaroňků. V roce 1925 společně založili muzeum v přírodě, jehož cílem bylo představit a předat dalším generacím tradiční život na valašském venkově. Rožnovské muzeum v přírodě je vůbec nejstarším a dnes i největším svého druhu ve střední Evropě. </p><p><br /><b>Klíč ke Království českému: Loket miloval Karel IV. i GoetheHrad Loket, Česká republika</b></p><p>Západočeské městečko Loket patří díky přírodní scenérii a nevelkému středověkému hradu k nejmalebnějším místům v zemi. Kdysi okouzlilo i velikána světové literatury Goethe, ale turisté ho stále teprve objevují a iv letní sezóně zde potkáte zejména domácích. Ti nejlépe vědí, co je dobré a proč byste sem jednou měli zamířit i vy. </p><p><br /><b>Volary - alpská romantika na český způsobVolary - alpská </b></p><p>romantika <b>Víte, kde leželo až do druhé světové války město s největším podílem srubových domů ve střední Evropě?</b> Na Šumavě a byly jimi Volary. Místní domy přitom nebyly a nejsou typicky šumavské. Respektive typově spadají do oblasti Alp a tak daleko na severu jejich nikde jinde nenajdete. Charakteristické pro ně je především to, že se v nich pod jednu střechu vešlo celé hospodářství i bydlení. </p><p><br /><b>Tip na podzimní prázdniny: 6 nejzábavnějších míst v České republice</b></p><p><br /></p><h4>Tip na podzimní prázdniny:</h4><p>Podzimní prázdniny jsou tu o chvíli a my jsme pro vás při té příležitosti připravili seriál s tipy na rodinnou dovolenou v okolních zemích. Tentokrát jsme vybrali ty nejlepší zábavní parky pro děti v České republice. Pozor si však třeba dávat na to, že naši západní sousedé mají podzimní prázdniny o něco dříve, a tak jsou některé aktivity k dispozici pouze do konce října. </p><p><br />Nejkrásnější vyhlídky v České republice - skvělý tip na fotovýlet (nejen na podzim) České Švýcarsko, Česká21.10.2018Nádherné výhledy do krajiny v České republice snad na každém kroku. Některé z nich jsou však doslova omračující, zvlášť když sem přijedete na východ či západ slunce. Vybrali jsme pro vás několik těch nejkrásnějších.</p><p><br /><b>Brněnský Špilberk:</b> </p><p>nejobávanější vězení v Evropě i sídlo gestapa Špilberk, Brno, Česká republika</p><p>O brněnském Špilberku jste už možná slyšeli. Málokdo ale ví, že je to místo plné paradoxů - slouží jako rozhledna, ale vznikl jako královský hrad, byl pevností, která zastavila Švédů a také zde býval jeden z nejkrutějších bludišť Evropy. Kromě toho ho ale dnes obklopuje nádherný park a pro potěšení srdce zde hraje pravidelně neobvyklá zvonkohra. </p><p><br /><b>Obří hrad - jedno z nejtajemnějších míst v Čechách</b></p><p>V úplném centru Šumavy bilo v pravěku keltské srdce. Bylo jím hradiště Obří hrad nedaleko Kašperských hor - jen těžko přístupná v téměř tisícimetrové nadmořské výšce, s drsnými podmínkami a zřejmě nikdy neobydlené. Je to místo, kde podle starých pověstí žili obři a také je to místo, o kterém absolutně netušíme, proč vzniklo a k čemu sloužilo. Záhad a tajemství je zde požehnaně.</p><p><br /><b>Zámek v Buchlovicích: Barokní skvost, kde se jednalo o osudech EvropyZámek v Buchlovicích, Česká</b></p><p>Buchlovice je barokním skvostem nejen Zlínského kraje, ale i České republiky, což potvrzuje i zápis do seznamu jejích národních kulturních památek v roce 2001. Nachází se jen pár kilometrů za hranicemi, a tak poskytuje výbornou možnost vidět místo, kde se psaly dějiny Evropy, na vlastní oči. </p><p><br /><b>Nádherný souboj přírody a člověka - Soumarský rašeliništěSoumarský rašeliniště, Česká republika</b></p><p>Jen máloco je pro Šumavu tak typické, jak rašeliniště. Mnoho jich ale přístupných není - nelze se tomu divit, jsou neschůdné a nebezpečné. Soumarský rašeliništěm se ale projít můžete.<br /></p><p><br /></p><p><br /></p></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-teaser field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Preview:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Kam na výlety s dětmi v Čechách i na Moravě. Jeďte za zábavou, poznáním, historií, adrenalinem, sportem i odpočinkem. Najděte si ten svůj tip na výlet. Portál Cestuj s dětmi je zaměřený na rodinné výlety a výlety s dětmi.</div></div></div> Tue, 05 Feb 2019 15:59:08 +0000 Leos 637765 at http://www.footballtop.com http://www.footballtop.com/blogs/cestujte-s-detmi#comments Okuliare http://www.footballtop.com/blogs/okuliare <div class="field field-name-field-blog-category field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://www.footballtop.com/blogs/category/europa-league">Europa League</a></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://www.footballtop.com/sites/default/files/styles/profile_blog_open/public/blogs/204261/images/kontaktne_sosovky.jpg?itok=azr3CXZh" width="510" height="254" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Stačí na dovolenku lacné slnečné okuliare zo stánku, alebo sa oplatí vybrať nejaké drahšie v optike? MF DNES otestovala 13 vzoriek a zistila, že ochrániť oči pred UV žiarením dokážu všetky - ako tie lacné z benzínky či vietnamského trhovisko, tak drahšie okuliare z e-shopu, supermarkete či značkové optiky. "Ochrana proti nebezpečným lúčom UV žiarenia bola pri všetkých okuliarov stopercentné, čo je dobrá správa," povedal Ivan Vymyslický, súdny znalec, ktorý okuliare meral.<br /> <br /></p><h2>Jedna sezóna a dosť</h2><p>Avšak v kvalite prevedenia sa okuliare už líšili výraznejšie. Niektoré lacné vzorky boli <b>vyrobené z tak nekvalitného materiálu, že podľa znalca vydrží nanajvýš jednu dovolenku.</b> Po návrate ich môžete vyhodiť. "Povrchová úprava a vypracovaní tejto cenovej skupiny slnečných okuliarov nie je nijako oslňujúci. Niektoré vzorky boli anatomicky tak krivé, že je bez odborného zásahu nemožno pohodlne užívať, "uviedol znalec.</p><p></p><p><img src="/sites/default/files/wysiwyg_uploads/en/user_204261/2019-02-05/footballtop_204261_1549368318.jpg" /></p><br /><p>Například okuliare Sun Dance z drogérie dm mali podľa Vymyslického nevhodne prevŕtané šošovky, takže hrozilo, že sa čoskoro rozbijú. Niektoré okuliare mali drobné škrabance, odreniny či poškodený lak, iné nemali dobre utiahnuté skrutky a mohli svojho nositeľa škriabať. Puzdro či obal dostali od výrobcu len tri z trinástich testovaných okuliarov. </p><p>Možno vám ale nedošlo, že majú tiež <a href="https://www.hracie-automaty.com/tag/automaty-online" target="_blank" rel="nofollow">online automaty</a>, dokonca najlepšie na trhu. Konkrétne to sú automaty výrobcov NetEnt a Play n'GO, ktoré sme mohli hrať napríklad v kasínach, ktorá musela na slovenskom trhu kvôli novému loterijnímu zákonu skončiť. <br /></p><p>Podľa Vymyslického tak možno za kvalitnú považovať len dvoje okuliare - Relax z malej kolínskej optiky a <b>New Age Polarized NAP z hypermarketu Globus. Dobré boli tiež okuliare Forever, Feel by American Way a Johny</b>. Ďalšie už boli slabšie. "Pre nenáročného zákazníka, ktorý na kvalitu moc nehľadí a nečaká nič špeciálneho, len si chce chrániť zrak, zlepšiť si zrakovú pohodu, ale pritom sa nebáť, že sa mu okuliare stratí, sa však väčšina testovaných okuliarov hodí," dodal znalec.</p><p><br /> <br />Ružové okuliare?Do mora radšej nie UV filter a kvalita spracovania nie sú jediné parametre, podľa ktorých sa oplatí slnečné okuliare vyberať. Dôležitý je tiež stupeň zatmavenia, ďalej veľkosť skiel a ich zakrivenie, celkový vzhľad okuliarov či vylepšenie šošoviek pre cestu autom - tzv. Polarizácie. "Najčastejšie používané sú slnečné okuliare z kategórie 3, ktoré sa nosia pri silnom slnku a sú vhodné na pobyt pri mori. </p><p><br /></p><p>Pre vodičov sú optimálne polarizačné sklá, ktorá tlmí oslnivé odlesky od mokrej vozovky či protiidúcich vozidiel, "vysvetľuje Pavel Stodůlka, prednosta siete očných kliník Gemini. T<b>est okuliarov sa preto zameral aj na to, ako dokážu predavači poradiť zákazníkovi, ktorý sa chystá na dovolenku autom k moru. výsledok? </b>Väčšina predajných miest prepadla. "Všetky okuliare sú dobré pre to, čo chcete," povedal napríklad asistent v obchode Tiger na pražskom hlavnom nádraží.<br /></p><p><br /></p><p>Lacné slnečné okuliare z tržnice? Testovali sme, či chráni ako tie z optiky<br />Celkom 13 vzoriek slnečných okuliarov otestoval v utorkovom vydaní denník MF DNES. Dobrá správa je, že všetky mali UV filter. Komfort však poskytnú len niektoré a dlhšie ako jednu sezónu ich prežije len pár.<br /><br />Stačí na dovolenku lacné slnečné okuliare zo stánku, alebo sa oplatí vybrať nejaké drahšie v optike? MF DNES otestovala 13 vzoriek a zistila, že ochrániť oči pred UV žiarením dokážu všetky - ako tie lacné z benzínky či vietnamského trhovisko, tak drahšie okuliare z e-shopu, supermarkete či značkové optiky.</p><p><br /></p><h3>Veľký test okuliarovAko si vedú okuliare z tržnice v porovnaní s tými z optiky? </h3><p><br />"Ochrana proti nebezpečným lúčom UV žiarenia bola pri všetkých okuliarov stopercentné, čo je dobrá správa," povedal Ivan Vymyslický, súdny znalec, ktorý okuliare meral.</p><p>Avšak v kvalite prevedenia sa okuliare už líšili výraznejšie. Niektoré lacné vzorky boli vyrobené z tak nekvalitného materiálu, že podľa znalca vydrží nanajvýš jednu dovolenku. Po návrate ich môžete vyhodiť. "Povrchová úprava a vypracovaní tejto cenovej skupiny slnečných okuliarov nie je nijako oslňujúci. Niektoré vzorky boli anatomicky tak krivé, že je bez odborného zásahu nemožno pohodlne užívať, "uviedol znalec.</p><p><br />Napríklad okuliare Sun Dance z drogérie dm mali podľa Vymyslického nevhodne prevŕtané šošovky, takže hrozilo, že sa čoskoro rozbijú. Niektoré okuliare mali drobné škrabance, odreniny či poškodený lak, iné nemali dobre utiahnuté skrutky a mohli svojho nositeľa škriabať. Puzdro či obal dostali od výrobcu len tri z trinástich testovaných okuliarov.</p><p><br />Podľa Vymyslického tak možno za kvalitnú považovať len dvoje okuliare - Relax z malej kolínskej optiky a New Age Polarized NAP z hypermarketu Globus. Dobré boli tiež okuliare Forever, Feel by American Way a Johny. Ďalšie už boli slabšie.<br />Ružové okuliare? Do mora radšej nie"Pre nenáročného zákazníka, ktorý na kvalitu moc nehľadí a nečaká nič špeciálneho, len si chce chrániť zrak, zlepšiť si zrakovú pohodu, ale pritom sa nebáť, že sa mu okuliare stratí, sa však väčšina testovaných okuliarov hodí," dodal znalec.</p><p><br />UV 400Či už okuliare budete nosiť na ulici, alebo na vysokohorské túre, najdôležitejšie je, aby mali UV filter. Spoznáte to podľa značky UV protection 400, ktorú nájdete buď nalepenú na okuliaroch, alebo v návode.<br />"<b>Tmavé okuliare bez UV filtra môžu byť pre oči škodlivejšie ako okuliare žiadne. Pod tmavými sklami totiž dochádza k rozšíreniu zreníc</b>, a do očí tak, ak nie sú chránené UV filtrom, preniká viac škodlivých lúčov, ktoré môžu viesť k trvalému poškodeniu zraku, "vysvetľuje Pavel Stodůlka, prednosta siete očných kliník Gemini.</p><p><br />Kto tak chce mať istotu, že okuliare dostatočný UV filter majú, môže o jeho zmeranie podľa neho požiadať v akejkoľvek renomovanej optike.<br />UV <b>filter a kvalita spracovania nie sú jediné parametre, podľa ktorých sa oplatí slnečné okuliare vyberať</b>. Dôležitý je tiež stupeň zatmavenia, ďalej veľkosť skiel a ich zakrivenie, celkový vzhľad okuliarov či vylepšenie šošoviek pre cestu autom - tzv. Polarizácie. </p><p><br /></p><p>"Najčastejšie používané sú slnečné okuliare z kategórie 3, ktoré sa nosia pri silnom slnku a sú vhodné na pobyt pri mori. Pre vodičov sú optimálne polarizačné sklá, ktorá tlmí oslnivé odlesky od mokrej vozovky či protiidúcich vozidiel, "vysvetľuje Pavel Stodůlka, prednosta siete očných kliník Gemini.<br />Test okuliarov sa preto zameral aj na to, ako dokážu predavači poradiť zákazníkovi, ktorý sa chystá na dovolenku autom k moru. Výsledok? Väčšina predajných miest prepadla.</p><p><br /></p><h4>"Všetky okuliare sú dobré pre to, čo chcete," povedal napríklad asistent v obchode Tiger na pražskom hlavnom nádraží.</h4><p><br />Okuliare s ružovými srdiečkami, ktoré mal obchod tiež v ponuke, však na cestu k moru asi veľmi praktické nebudú ... Kvôli nízkemu slnečnému filtra sa na ostré slnko nehodí. Podobne to dopadlo aj na ďalších miestach. O polarizácii či ďalších úpravách pre vodiča sa zmienili len na troch miestach - v Optike Hana Stárková v Kolíne, Eiffel optic v Prahe a hypermarkete Albert, kde mali stojan informujúci o výhodách polarizačných okuliarov.</p><p><br />Dvoma predajniam hrozí pokutaAvšak ani optika reťazca Eiffel optic, v ktorej by človek očakával pri výbere najvyššiu kvalitu, neposkytla zákazníkovi dôležité informácie. <b>Na okuliaroch nebolo uvedené, akú kategóriu filter okuliarov má, a kupujúci nedostala navyše potrebný návod.</b> </p><p>Slovenská obchodná inšpekcia taká previnenia trestá, a to aj v prípade, keď predavačka poskytne informácie ústne. "Ústne podanie nestačí. Výrobok musí mať návod alebo piktogram s vysvetlením, "povedal hovorca ČOI Jiří Fröhlich s tým, že previnilcom hrozí pokuta až pol milióna korún.</p><p><br />TEST: Pozor na lacnej univerzálne okuliare. Môžu škodiť očiam"Návod na použitie okuliarov má byť pripnutý obsluhou k pokladničnému dokladu. <br /></p></div></div></div><div class="field field-name-field-blog-teaser field-type-text-long field-label-above"><div class="field-label">Preview:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Stačí na dovolenku lacné slnečné okuliare zo stánku, alebo sa oplatí vybrať nejaké drahšie v optike?</div></div></div> Tue, 05 Feb 2019 12:24:12 +0000 Leos 637753 at http://www.footballtop.com http://www.footballtop.com/blogs/okuliare#comments