Blogs

Hyperaktivní děti a škola

21 February 2019, blog Maros
0
148
0

V tomto blogu bych chtěla psát o tom, jak si takový postoj vytváříme na naší škole k impulzivnější dětem společně s nimi a s ostatními dětmi. V jednom blogu jsem také napsala, že nejsem se za odčleňovanie těchto dětí. Je to s nimi těžké ve třídě s velkým počtem dětí, jejich začleňování se dá lépe realizovat ve třídách s menším počtem dětí, ale za pokus to vždycky stojí. 


Rodiče mají logicky strach o své děti a jejich přesvědčení ohledně nedorozumění obsahují tvrzení, že údery třeba vracet. Rozumím jejich přesvědčením, ale zároveň mi je jasné, že pokud budeme žít stále v postojích "kdo z koho", agrese slovní a fyzické nebude mezi lidmi ubývat, ale naopak přibývat. 


Zřejmě, zcela pravdivě a vtipně vyjádřil tuto pravdu humanista Mahatma Gandhi, zastánce metody nenásilného odporu, větou: "Oko za oko a svět bude slepý." Pokud budeme ve školách přikládat důležitost jen vědomostem a budeme opomíjet tuto jednoduchou moudrost, zřejmě bude pravdivá velmi dlouho a rodiče budou mít důvody pro své přesvědčení, že údery třeba vracet a my tak budeme stále uvězněni v minulosti, kterou charakterizoval av současnosti stále charakterizuje způsob života "kdo z koho".
 
A jsme si ještě více jisti, že v každém kasinu jsou hry na automatech zastoupeny ve velkém počtu, s různou tématikou a v různých provedeních.
Výherní automaty jsou velmi oblíbenou hrou nejen skalních hazardéry ale i občasných rekreační hráče, protože není nic jednoduššího, než si sednout před hrací automat (v případě pokud hrajete online automaty si pravděpodobně budete sedat před počítač), vhodit minci, zatáhnout za páku a nyní sledovat pestrobarevné symboly jako běhají na válcích nahoru dolů a tvoří různé kombinace - jednoduchý, úžasný a efektivní relax.


Jak řešíme vztahy v naší škole?Po přečtení pohádek ze své knihy jsem začala používat nejen určité zjednodušené vysvětlení, ale s dětmi jsme si udělali praktické aktivity. Ty jim měly názorně pomoci porozumět sobě a ostatním a pochopit důvody, proč je důležité používat určitá slova či řízení.


Důležitou podmínkou všech vztahů je otevřenost k sobě a k ostatním, přiznání si chyby, omluvu, pravdomluvnost a jednak ocenění člověka, který projeví tyto kvality.
 

Aktivita, která dětem vysvětlila názorně potřebu těchto kvalit:


Vyvolala jsem dvě děti. Jedno se ukrylo za druhé a ostatních dětí jsem se ptala, proč se někdy člověk ukryje. Jejich logická odpověď zněla: "Má strach." 

Úkrytu dítěti jsem podávala kartičky se slovy: Pravda, Chyba, Schopnost, Pocity, Názor. Druhé dítě drželo tyto kartičky ukryté za zády dítěte před ním. Ostatních dětí jsem se zase postupně ptala, zda je člověk odvážný, pokud ukrývá pravdu, nepřizná chybu, nesdílí s ostatními schopnost, neřekne názor. 

Děti názorně prostřednictvím ukrytého dítěte s kartičkami zjistili, že takový člověk není odvážný.


Zároveň jsem se jich ptala, jestli pomůžeme tomuto člověku, pokud ho budeme odsuzovat nebo povzbuzovat. Společně jsme si vysvětlili, že bázlivý člověk se při odsuzování stáhne a při povzbuzování může osmělovat.


Poprosila jsem dítě, aby vystoupilo se všemi kartičkami: Názor, Schopnost, Pocit, Pravda, Chyba. Děti názorně pochopili, že nejen když člověk vyjde z úkrytu je odvážný, ale i když vyjde ze svého vnitřního úkrytu a dokáže přiznat pravdu, svou chybu, sdílet schopnost, názor. 

Tehdy je králem svého strachu, je odvážný. Další společnou komunikací si děti uvědomili, že člověka, který přizná pocity, chybu a je pravdomluvný, je potřeba ocenit, aby měl motivaci být upřímným i nadále, ale zároveň zdůrazňovat, že pokud se budou určité negativní věci opakovat, ztratí důvěru. Pokud je člověk odvážný, přibližuje se k nám a nepěstuje odstup, ale blízkost.

Díky této aktivitě pěstujeme otevřenost, kdy řešíme nedorozumění, abychom věděli co nejpřesněji pohnutky, které děti vedly k jejich řízení při nedorozumění.

Abychom odstraňovali chování typu "oko za oko, zub za zub", připravila jsem jim další aktivitu, aby věděli, že hněv se dá vyjádřit i jinak:


Jedno dítě mělo křídou kolem sebe vytvořen kruh. Děti měly na kartičkách obrázky s různými druhy správania- pomoc, objetí, pohlazení, bitvy, urážky, posměšky atd. Kruh jsem jim slovně představila jako naše hranice, které rozeznáme v našem vnitřním světě prostřednictvím nepříjemných pocitů. 

Dovnitř kruhu děti vkládaly obrázky s pojmenováním s chováním, které jim udržuje důstojnost a které jim přináší respekt. Za kruh dávali kartičky s chováním, které jim ubližuje. Případně dospělý může mít prázdné kartičky a děti diktují chování, které respektují a které jim ubližuje a dávají kartičky nebo do kruhu nebo mimo kruhu. 

Měla jsem připravené kartičky se slovy, které pomenúvali naše hranice prostřednictvím vyjádření nepříjemných pocitů ve tvaru ja-výroku: Vadí mi .... Zlobí mě .... Zklamalo mě .... Dotklo se mě .... Bolí mě .... Vylekalo mě to .... Dětem jsem kartičky vysvětlila způsobem, že díky daru řeči můžeme tento kruh-naše hranice přeměnit na slova. Ukázala jsem jim tyto kartičky a uložili jsme je na čáru kruhu. 


Nepozornost a hyperaktivita v předškolním věku


Každý pedagog se již setkal s dítětem, které je velmi živé, aktivní, nedokáže sedět, vše ho zajímá jen na malou chvíli, při ničem dlouho nevydrží. Jeho chování provokuje a vyčerpává všechny, kteří s ním přicházejí do styku.


Diagnóza ADHD se v minulosti považovala spíše za poruchu žáků základních škol. Existuje velké množství vědeckých studií, které se zabývají právě možnostmi diagnostiky a léčby ADHD u dětí školního věku. V současnosti se však začíná výzkum stále více zaměřovat právě na období předškolního věku, ve kterém jsou příznaky ADHD už dost zřetelné.


Stanovení diagnózy ADHD v dětském věku je rozporuplné a diskutabilní, hlavně pokud není neurologický nález. Podle mnoha odborníků může být ADHD spolehlivě diagnostikovány od 3. roku věku. Rodiče jsou schopni vnímat příznaky ADHD u více než 50% dětí mladších než 4 roky. Ve většině případů však dojde k výraznému zlepšení do 6 až 12 měsíců. U menší části dětí se příznaky projeví a přetrvají v takové míře, že může být definitivně potvrzena diagnóza ADHD.


V předškolním věku jsou děti přirozeně impulsivně a velmi aktivní. Někdy je obtížné odlišit projevy ADHD od normálního chování. V každém případě praxe potvrzuje, že je možné pozorovat odlišnosti v chování dětí. Ve srovnání s vrstevníky mají děti s ADHD často problém sedět na místě, a to i po dobu několika minut. Nejsou schopny na něco čekat (např. Dokud na ně přijde řada, dokud budou vyvolané apod.). Malé děti s ADHD jsou velmi aktivní po celou dobu v obecné rovině, ale většina z nich se dokáže zastavit a uklidnit (při pojídání, při odpoledním spánku, při zajímavé hře atd.). Dítě s ADHD je celý čas "v pochodu".


Hyperaktivní předškolák s poruchou pozornosti nezbytně potřebuje neustálý dohled a kontrolu dospělého, aby se předešlo nepříjemným úrazům. Na vycházkách by měl být v blízkosti učitelky, aby v případě potřeby měla možnost chytit ho za ruku, udržet ho ve skupině apod.


Dítě často reaguje nepřiměřeně a nežádoucím způsobem, má disciplinární potíže, nedokáže adekvátně respektovat pokyny a pokyny. Je důležité uvědomit si, že u něj nejde o projev odmítání běžných norem chování, ale spíše o neschopnost své chování ovládat, resp. vnímat, co od něj v určité situaci někdo vyžaduje. Takové projevy jsou nepříjemné, a proto mohou vyvolávat negativní reakce okolí, dítě je častěji kritizováno a odmítány. Porušování pravidel dítětem nemusí být úmyslné. 


Neustále kritizování ze strany dospělých, pocit nepřijetí a nedostatečnosti však může vyústit do záměrného vzdorovitého chování, jehož cílem je získat pozornost. Fungování v běžných sociálních interak cích je rovněž problematické. Jsou nepopulární mezi jinými dětmi a mohou se dostat do izolace. S obtížemi dokáží ovládat své city, tlumit afekty, naučit se přijímat prohru.

Автор: Maros

Bookmark and Share

Liked the article?

Vote:
0
rating
+1
-1

Comments

Please, register to take part in user rating.